Rubriky
Kultura Politika Zprávy

EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? – MAS Šluknovsko vás zve na fórum o odcházení obyvatel

plakat_exodusVARNSDORF  – SD STŘELNICE – 24. 6. 2014 OD 16.00 HODIN

Během posledního desetiletí odešly z Děčínska a Šluknovska tisíce obyvatel za lepší budoucností. Tento společenský trend se stává reálnou hrozbou pro většinu strategických oblastí, ať už jde o rozvoj podnikání, sociální smír, zajištění důležitých společenských funkcí nebo udržitelnost kulturního života. V plné míře se začínají projevovat různé paradoxy. Například místní firmy mají vážné problémy získat kvalifikované a spolehlivé zaměstnance, přestože míra nezaměstnanosti je poměrně vysoká. Pedagogové upozorňují na nezájem rodičů o studijní výsledky svých dětí, i když to má zásadní vliv na jejich budoucí životní perspektivu. Neustále se hovoří o potenciálu cestovního ruchu, ale poskytovatelů služeb spíše ubývá…

Jsme svědky jevu, kdy vzdělané a kvalifikované lidi postupně nahrazují sociálně rizikové skupiny občanů, kterým pojem místní rozvoj nic neříká ani nic říkat nemusí, protože žijí ze sociálních dávek od státu. Nemají proto žádnou ekonomickou motivaci seznámit se s místními pravidly, tradicemi a veřejným životem, aby mohli lépe získat uplatnění a své místo v komunitě. Pro mnohé obce to představuje velkou zátěž, a dokonce i bezpečnostní riziko.

Místní akční skupina Šluknovsko, která v současné době intenzivně pracuje na komunitně vedené strategii místního rozvoje pro programové období 2014 až 2020, se odcházením obyvatelstva musela začít vážně zabývat poté, kdy její průzkum na středních školách naznačil, že většina mladých lidí hodlá ihned po dokončení studií náš region opustit. Tím vyvstává zásadní otázka: Komu bude rozvojová strategie sloužit, když mnoho perspektivních lidí z regionu odejde?

A právě touto otázkou se bude zabývat fórum „Exodus jako řešení?“, které MAS Šluknovsko svolává24. června do Varnsdorfu. Cílem fóra je zmapovat situaci a vytvořit prostor pro vyjádření kompetentních osob, firem, neziskovek a institucí. „Musíme dát hlavy dohromady a ptát se, v jaké míře se odcházení obyvatel děje, jaké dopady to bude mít a co by se mělo dělat, aby lidé opět přijali Šluknovsko jako svůj životní prostor a domov. Pak teprve budeme moci vyslat směrem k Ústeckému kraji a vládě srozumitelný signál“, říká organizátor fóra Martin Zíka.

O tom, že problém odcházení lidí ze Děčínska má zásadní význam, svědčí i to, že fórum „Exodus jako řešení?“ získalo záštitu hejtmana Ústeckého kraje. Další informace najdete na www.mas-sluknovsko.cz.

Martin Zíka

Attachments

  1. Pozvánka_forum Exodus (305.7 KiB)
    undefined