Rubriky
Zprávy

Co víme o Děčíně, I. část – obyvatelé

lide_decinMěsto Děčín si nechalo v souvislosti se strategickým plánem zpracovat Strategickou analýzu vybraných rozvojových oblastí města Děčín a komplexní socioekonomická analýzu. Je to určitě nejrozlehlejší soubor informací o městě v poslední době. Dovolím si vybrat a zveřejnit pár informací o Děčíně, které Vás možná mohou překvapit. Je toho celkem hodně, proto z toho bude malý seriál.

– Rozlohou 118 km2 je Děčín šestým největším městem v ČR (po Praze 496 km2, Brnu 230 km2, Ostravě 214 km2, Ralsku 170 km2 a Plzni 138 km2). Rozlohu města ale z 60,1 % tvoří lesní půda.

– Počtem obyvatel 50 289 je Děčín dvacátým největším městem v ČR. (Teplice s 50 330 obyvateli – 19. město, Chomutov s 49 187 obyvateli – 23. město).

– Naděje na dožití v Děčíně u mužů 73,6 let u žen 79,7 let (Teplice muži 71,6, ženy 78,0, Chomutov muži 72,3, ženy 79,2)

– V Děčíně žijí hlavně Češi 95 % obyvatel. Podle statistik jsou nejdůležitějšími národnostní menšinami Slováci 1,5 % a Vietnamci 1%. Romů hrdých na svou národnost bylo v Děčíně uvedeno pouze 35. Obvykle se ale hlásí k české a slovenské národnosti.

– Děčín má významně vysoké procento potratů 54,4 na 100 narozených dětí, průměr ČR republiky 34,6, průměr Ústeckého kraje 46,3.

– Velký počet obyvatel vystěhovaných nebo odstěhovaných během roku – na 1000 obyvatel shodně 20,9, průměr ČR přistěhovaných 2,9 a odstěhovaných 1,9, průměr Ústeckého kraje 8,1 přistěhovaných a 8,8 odstěhovaných.

– Změny počtu obyvatel v Děčíně nejvíce ovlivňuje migrace, ročně obvykle cca. 1000 lidí se do Děčína odstěhuje i vystěhuje. Čísla jsou podobná od 70. let. V letech 2008-2012 ale více lidí z Děčína odcházelo v součtu to bylo 1322 osob, z pohledu sledování matriky rekordní byl rok 2010, kdy z Děčína odešlo 1504 lidí (přišlo 877 osob), naopak v roce 2007 do města přišlo podobně rekordních 1473 osob (odešlo 1182 osob).

– Populace ve městě stárne, občanů starších 65 let ve městě žije 8721. Obyvatel starších 90. let žije v Děčíně 198. Dětí do 15 let věku je v Děčíně 7652.

– Proti roku 1930 kdy na území města žilo 55 925 obyvatel, bylo v Děčíně s trvalým pobytem mimo budovu magistrátu města (zde má evidován trvalý pobyt téměř tisíc osob) pouze 49 106 obyvatel (v roce 2013).

– Z dlouhodobého i střednědobého odhadu se očekává v Děčíně pokles počtu obyvatel, za 10 let cca. o 4-5 %.

K uvedeným číslům nejsou třeba složitější komentáře. Děčín je městem, kde se řada lidí usídlí jen dočasně. V posledních letech poměrně dramaticky rostou počty lidí odcházejících z města. Přesnější a lépe vysvětlené údaje jsou na stránkách města – složka dokumenty, Strategie města 2014-2020.

Ing. Vlastimil Pažourek – radní města