Rubriky
Kultura Politika Sport Zprávy

Veřejné setkání

setkani kultura a sportZajímá Vás rozvoj kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit? Přijďte na veřejné setkání do Domu dětí a mládeže na Teplické ulici, které se koná v pondělí 28. 4. v 17 hodin.

Setkání navazuje na dotazníkové šetření, do kterého se na podzim roku 2013 zapojilo téměř 1000 obyvatel Děčína.

Cílem setkání je zjistit, jak si Vy, občané města, představujete rozvoj kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, co konkrétně a jak by se podle vás mělo v Děčíně změnit či zlepšit. V průběhu podvečera budete moci uvádět konkrétní návrhy a podněty na zlepšení, které budou následně zohledněny v připravovaném Kulturním plánu města Děčín v letech 2015-2020. Zároveň se budeme zabývat i dopadem a lepším využitím kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit pro rozvoj cestovního ruchu.

Na začátku setkání Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření. Poté Vám představíme pracovní teze dokumentu Kulturní plán města Děčín. Každý bude moci navrhnout své vlastní nápady a přání pro to, aby město bylo atraktivním místem pro život a lákalo návštěvníky.

Kulturní plán města Děčín je dokument, který bude v následujících letech ovlivňovat rozvoj a podporu kultury, sportu a příbuzných oblastí ve městě. Věříme, že využijete možnosti podílet se na přípravě tohoto dokumentu a ovlivnit tak budoucí podobu kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit nejen ve spojitosti s cestovním ruchem v Děčíně.

Kulturní plán města Děčín připravuje tzv. Akční pracovní skupina za metodologické podpory Sociologického ústavu AV ČR. Garanty za Statutární město Děčín jsou paní náměstkyně primátora Hana Cermonová a pan radní Vlastimil Pažourek.
Každý nápad se počítá – využijte možnost ovlivnit kulturu v Děčíně

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Hana Cermonová
Ing. Vlastimil Pažourek
Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.

Statutární město Děčín
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.