Rubriky
Zprávy

Strážníci chystají nové kontrolní akce na pejskaře

psiska_alesoNovou sérii kontrolních akcí zaměřených zejména na pejskaře chystají děčínští strážníci. Kontroly se budou týkat jednak povinnosti uklízet po psech exkrementy, jednak povinnosti mít zvíře označené čipem.

„Tyto záležitosti kontrolujeme i během běžné hlídkové služby, chystáme ale sérii rozsáhlejších kontrolních akcí,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že v minulosti již strážníci rozsáhlé kontrolní akce, do kterých zapojili značné množství strážníků, několikrát zorganizovali a přístup pejskařů se v mnoha lokalitách zlepšil. „Máme ale nasbíráno několik podnětů a opět se jeví jako potřebné tyto akce zopakovat a připomenout některým méně zodpovědným pejskařům, že neuklízení po jejich psech se jim může mírně prodražit,“ doplnil ředitel. Maximální výše pokuty, kterou může strážník na místě za tento přestupek uložit, činí jeden tisíc korun. Podle Horáka bude naplánována série kontrol na následující půlrok. Strážníci se zaměří nejen na sídliště, kde je pohyb pejskařů největší, ale i na odlehlejší místa, na která občané městskou policii upozorňovali. „Bohužel není možné tento nešvar vyřešit během několika dnů, jak se bohužel mnozí občané domnívají. A nejde zdaleka pouze o počet strážníků v ulicích, ale zejména o přístup samotných pejskařů i o přístup jejich okolí. Nelze předpokládat, že strážník bude kontrolovat na každém kroku každého pejskaře, to bychom mužů v uniformách potřebovali několik tisíc vzhledem k počtu registrovaných psů,“ vysvětlil Horák. Dodal, že v Děčíně je podle aktuálních údajů magistrátu v evidenci 4649 psů.

Kromě dohledu na povinnost pejskařů po svých psech uklízet se strážníci opět aměří na dodržování vyhlášky, která majitelům psů nařizuje způsob jejich označování. Za tímto účelem městská policie již před časem koupila čtečky čipů a zvířata může kontrolovat i v terénu. „Pokud si někdo tuto povinnost dosud nesplnil, musí počítat s postihem ve správním řízení, kam budeme tyto poznatky oznamovat. Stejně tak budou strážníci prověřovat, zda mají majitelé za psa uhrazen příslušný poplatek,“ dodal ředitel.

Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
Městská policie Děčín