Rubriky
Zprávy

Děčín má zpracovanou Strategii na podporu podnikání

decin_alesoV rámci projektu Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska proběhlo zpracování „Strategie Místního partnerství na podporu podnikání“.  Projekt, na kterém se podílí statutární město Děčín, Okresní hospodářská komora Děčín a nezisková organizace Business & Professional Women, má za cíl přispět k podpoře zaměstnanosti regionu Děčínska.

Za zpracováním dokumentu, který je zaměřen především na vztah mezi městem, podnikateli a trhem práce, stojí více než rok práce téměř stovky zúčastněných osob. Dvě zahraniční stáže, dvě mezinárodní konference ve městě Děčín, šest workshopů a desítky dalších schůzek se zaměstnavateli, podnikateli nebo Úřadem práce – to vše bylo potřeba k vytvoření koncepce, která by se měla opírat nejen o rozsáhlé analýzy podnikatelského prostředí ve městě Děčín, ale také o reálné zkušenosti a potřeby místních podnikatelů.

V průběhu roku 2013 získalo město desítky námětů a připomínek jak pomoci zlepšit podnikatelské prostředí ve městě. Všechny připomínky jsou evidovány a většina z nich byla zapracována do návrhové části dokumentu, který by měl sloužit jako souhrn podnětů, na čem všem je možné v této oblasti ještě do budoucna pracovat. Návrhy na konkrétní kroky a aktivity, které se zde objevily, budou také součástí nové Strategie města Děčín 2014-2020, kterou připravuje odbor rozvoje děčínského magistrátu www.mmdecin.cz/mesto-2/strategie-2014-2020.Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a náměty na zlepšení.

Podrobnosti v přílohách:

Zdroj: Magistrát města Děčín