Rubriky
Zprávy

Strategie statutárního města Děčín pro období 2014 – 2020

decin_alesoStatutární město Děčín v současné době vytváří strategický dokument, jehož účelem je definovat klíčové oblasti budoucího rozvoje města a jeho bezprostředního okolí. Jedná se o dlouhodobý plán rozvoje, který by měl být realizován v letech 2014-2020. Význam tohoto dokumentu spočívá v tom, že by měl zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové aktivity města nebyly nahodilé a nekoncepční, ale sytémově nasměrovány do nejdůležitějších oblastí a vzájemně provázané.

Všechny novinky ohledně Strategie 2014 -2020

Zdroj: Magistrát města Děčín