Rubriky
Zprávy

Informace k parkovišti v Boleticích nad Labem na pozemku p.č.832/73

boletice_alesoNájemní smlouva č. 832/73 – 118/99 ze dne 18.11.1999 řešila nájemní vztah mezi statutárním městem Děčín, jako pronajimatelem, a J. Šaškem a L. Černou, jako nájemci.
Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva zanikla dnem 27.12.2013, zanikl tím i smluvní vztah mezi pronajimatelem a nájemci. Parkovací plocha dnem 28.12.2013 od 00,00 hod. je opětovně volně přístupná všem, kteří budou chtít své dopravní prostředky na tuto plochu zaparkovat. V této souvislosti upozorňujeme, že bývalý nájemce nesmí nikomu bránit v zaparkování dopravního prostředku na uvedenou plochu a současně v této souvislosti nesmí požadovat uhrazení poplatku za umístnění dopravního prostředku na plochu a nesmí požadovat poplatek za střežení dopravního prostředku – služba „hlídaného parkoviště“

Pokud chce bývalý nájemce, po 24,00 hod. dne 27.12.2013, již bývalým, „stálým zákazníkům“ střežit dopravní prostředky, může tak učinit pouze po výslovné dohodě mezi osobou, která chce vozidlo na parkovišti zaparkovat a střežit. Nesmí však takové osobě bránit v zaparkování dopravního prostředku, pokud by chtěla na parkovišti pouze zaparkovat a její službu by odmítla.
Pokud by osoba její službu požadovala, vznikne smluvní vztah mezi bývalým nájemcem a parkujícím. Do tohoto vztahu však statutární město nemůže a nebude intervenovat.
O schválení nového nájemce bude veřejnost informována cca v únoru 2014.

Zdroj: Magistrát města Děčín