Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

České Švýcarsko se připravuje na příchod velkých šelem

vlkČeské Švýcarsko, 18. 9. 2013 – Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zve zájemce z řad veřejnosti na přednášku o životě s velkými šelmami. Ty se do oblasti Českosaského Švýcarska postupně vracejí. V minulosti byly na území národních parků opakovaně zaznamenány pobytové stopy rysa ostrovida, nejbližší vlčí smečka se usadila před jejich branami, na česko-německém pomezí v oblasti Hohwaldu.

Vlci i rysi se na našem území v minulosti vyskytovali běžně, díky systematickému pronásledování člověkem však byli vyhubeni. O jejich lovu ve zdejších lesích dodnes podávají svědectví i nápisy vytesané do pískovce, např. na Rysím kameni nebo na Vlčí desce. S historickým vývojem, současným stavem, ale i ryze praktickými informacemi o možnostech a podmínkách náhrad případných škod na hospodářských zvířatech účastníky seznámí Marek Klitsch ze Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Na volně žijící velké šelmy má veřejnost tendenci pohlížet především z perspektivy dlouhodobě tradovaných předsudků a iracionálních strachů,“ říká Marek Klitsch, lesník Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Na přednášce prezentujeme poznatky získané dlouhodobými výzkumy. Existuje také množství zkušeností z oblastí, kam se šelmy již vrátily a soužití s lidmi zdaleka není tak problematické, jak by se na první pohled mohlo zdát.“

Návrat velkých šelem odpovídá přirozenému vývoji a obohacuje přírodní prostředí o důležitý vrcholový článek, který napomáhá ke stabilitě lesa a regulaci stavů zvěře. Pro člověka představují minimální hrozbu; za uplynulé století v Evropě například nebyl zaznamenán jediný případ usmrcení člověka vlkem. Moderní poznatky o životě velkých šelem jsou mnohem spíše fascinující a přítomnost těchto zvířat ve volném prostředí může člověku v mnoha ohledech pomoci při efektivní péči o krajinu.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 26. září od 17.30 hodin v přednáškové místnosti Střední lesnické školy ve Šluknově.

Akce je součástí projektu podpořeného ze společného fondu malých projektů Euroregionu Labe: „Přírodní zajímavosti v Českosaském Švýcarsku“, který společně realizují České Švýcarsko o. p. s. a Nationalparkzentrum Bad Schandau. Pro širokou veřejnost jsou připraveny nejen přednášky, ale i společné česko – německé exkurze a vznikne také série nových vzdělávacích materiálů na téma rys a vlk.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.npcs.cz