Rubriky
Kultura Zprávy

Přeshraniční festival v rámci česko-německé spolupráce na děčínském zámku

Kramle 2013

Letošní ročník festivalu Kramle, který se bude konat 28. – 29.6.v prostorách děčínského zámku pořádají v rámci společného projektu organizace Slunečnice o.s. a Diakonie v Pirně. Spolupráce mezi oběma organizacemi za podpory Euroregionu Labe/ Elbe trvá již od roku 2009, čili celé čtyři roky.

Organizace Diakonie Pirna a organizace Slunečnice, o.s. se již několik let obě zabývají prací s postiženými lidmi.V rámci této práce pořádají obě strany různé kulturní akce a seznamovací pobyty s workshopy a výlety, které by spojovali světy lidí s postižením a lidí bez něj. „Během předešlého projektu (Žijeme u stejné řeky“ 2012), jsme v malém měřítku vyzkoušeli první společnou česko-německou kulturní akci na Děčínském zámku, festival Kramle, ke se na podiu vystřídalo několik českých a německých umělců jak s postižením tak bez něj. Na základě těchto zkušeností bychom chtěli tuto tradici udržet a česko – německý festival spojených světů Kramle rozšířit jak aktivitami, tak rozsahem (více českých i německých umělců, hudebníků a divadelních souborů, společenské a zábavné akce pro postižené lidi z Děčína a Pirny, aj.)“ říká koordinátorka projektu Kateřina Minden Společný kulturní festival Kramle seznamuje a inspiruje s tématem přeshraniční spolupráce širokou veřejnost. Využívá reprezentační prostory děčínského zámku k této česko – německé spolupráci.

Osudy občanů Děčína sousedních německých měst jsou historicky propleteny. Posilovat přátelské vztahy formou kulturního festivalu, bonusem je prohloube
Spolupráci finančně podporuje Eruoregion Labe/Elbe, proto je možné uspořádat festival pro veřejnost zcela zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, jmenujme například kapely Švihadlo, Zrní, Yxes Joke, Kwiver(D), Say Meow (D). V Růžové zahradě se na divadelní scéně představí divadla z Čech i Německa. Festival bude doplněn výstavou spolupráce obou organizací z předešlých let, soutěžemi pro nejmenší, o které se postará mateřské centrum Bělásek a samozřejmě občerstvením.ní sociálního cítění s lidmi s postižením, což je hlavní myšlenkou tohoto projektu. Děčínský zámek, který je hodně navštěvovaný jak občany Děčína, tak z Německa je k tomuto setkání tím pravým místem.

Kramle 2013