Rubriky
Zprávy

Postup při sanaci zatopených studní

studna_alesoA) Studny kopané:
Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.
Základní postup:
1. Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot, opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
2. Otevřít studnu a pomalu úplně vyčerpat vodu
3. Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
4. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny.
5. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
6. Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody).
7. Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu pomalu vyčerpat.
8. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.
9. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná pokračovat v pomalém čerpání až do vymizení zákalu.
10. Po vymizení zákalu provést dezinfekci vody, např. přípravkem SAVO -při provádění dezinfekce respektujte návod výrobce k použití.
11. Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly jakosti vody.

B) Studny vrtané:
Základní postup:
1. Pomalu odčerpat vodu z vrtu a hned následně pomocí nálevky nalít do vrtu koncentrovaný roztok SAVA (dle návodu výrobce) až po úplný okraj vrtu.
2. Nechat usadit až na výšku původní hladiny vody ve vrtu a pak znovu vodu pomalu odčerpat.
3. Pokud bude voda stále zakalená, je tento postup nutno opakovat.
4. Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly jakosti vody.

Upozorňujeme, že čištění studní i vrtů je možné provádět až po úplném opadnutí vody v okolí vrtu nebo studny a to z důvodů možného poškození studny nebo vrtu.
Kontakty na firmy provádějící sanace studní a vrtů:
MAJJ-KUPEC s.r.o.
Veselé 235, 405 02 Děčín II
majj-kupec@email.cz
tel mob. 728582903

Pavel Vobořil – HPM
hydro – práce – montáže
Sněžník 43, 405 02 Děčín II
voboril.pavel@seznam.cz
tel. mob.603217570

KRTEK Technik, s.r.o.
Plzeňská 1036/19, 405 02 Děčín IV
krtek@krtek-dc.cz
tel. 412532045, mob. 602407336, 602158803

Zdroj: Magistrát města Děčín