Rubriky
Zprávy

Změny při povolování kácení dřevin

kaceni stromu_alesoV dubnu 2013 vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR tiskovou zprávu o nově připravované vyhlášce o ochraně dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.

Vzhledem k množícím se dotazům občanů na toto téma a vznikajícím mylným výkladům připravovaného předpisu odbor ŽP sděluje následující.

Zmiňovaná vyhláška je v současné době teprve ve fázi schvalování, tzn. není účinná a nelze se podle ní řídit. Do doby účinnosti nové vyhlášky (bude-li schválena) zůstávají v platnosti dosavadní právní předpisy, kdy povolení kácení podléhají veškeré stromy s obvody kmenů většími než 80 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé plochy keřů přesahující výměru 40 m2 .
Nová vyhláška bude mimo jiné upravovat povolování kácení dřevin na soukromých zahradách. Pokud se bude jednat o dřevinu rostoucí na pozemku u rodinného nebo bytového domu, pozemek bude oplocen a nepřístupný veřejnosti a bude se nacházet v zastavěném území obce, nebudou muset vlastníci takových pozemků, resp. dřevin žádat o povolení ke kácení. Podmínkou ovšem bude, aby všechna tato kritéria byla splněna současně, v opačném případě bude pokácení dřeviny vyžadovat povolení, tak jako doposud.

O účinnosti vyhlášky a jak dále podle nového předpisu postupovat bude odbor životního prostředí občany včas informovat.

Zdroj: Magistrát města Děčín