Rubriky
Zprávy

Slunečnice zahajuje nový projetkt

slunecnice_alesoSlunečnice, o.s. získala z Evropského sociálního fondu dotaci ve výši necelých 6 milionů korun na dvouletý projekt nazvaný Trojí efekt. Projekt je zaměřený na cílové skupiny osob ve věku 50 let a výše nebo pro osoby se zdravotním postižením. „Nechali jsme se inspirovat dobrými zkušenostmi na západ od našich hranic“, říká vedoucí projektu, Šárka Zimová Dostálová. „Jde o skupinu lidí, kteří jen obtížně hledají práci, a pro zaměstnavatele nejsou zajímaví, ale mají výborné nápady a jsou aktivní, tak proč jim nedat možnost sebezaměstnání. Vymysleli jsme pro ně takový malý podnikatelský inkubátor, v němž budou mít maximální odbornou i technickou podporu, v zahraničí je tato cesta běžnou praxí.“

Projekt si vytkl za cíl krok po kroku naučit zájemce z vybrané cílové skupiny vše, co potřebují pro zahájení podnikání, ale ve své nabídce jde daleko nad rámec běžných podnikatelských kurzů. „Zájemci nejprve vyplní vstupní dotazník a pak projdou osobními pohovory, abychom mohli vybrat osoby, pro které bude podnikání vhodné“, vysvětluje Iveta Gattringerová, asistentka projektu, s níž budou účastníci projektu nejvíce v kontaktu. „Vybrané osoby zahájí vzdělávání kurzem Profesních dovedností, kde získají maximální podporu v osobních i profesních dovednostech, motivaci a možnost podívat se na své silné a slabé stránky a efektivně s nimi pracovat. Po něm bude následovat kurz Základů podnikání, který bude trvat dva měsíce a bude poměrně intenzivní. Chceme, aby se v něm lidé učili na modelových situacích, jak si nastavit rozpočty, jak se například u drobného řemeslníka v praxi promítá do dlouhodobého rozpočtu úvěr na vybavení v různých situacích, jak pracovat s keš flou, jak postavit marketing v jednotlivých konkrétních podnikatelských záměrech, jak jednat se zákazníky, jak zvolit efektivní propagaci, atd. Důležité je, aby se svým podnikáním skutečně uspěli, a k tomu je připraveno ještě množství dalších návazných aktivit.“

Po celou dobu projektu budou mít účastníci k dispozici jakési sdílené kanceláře, kde si budou moci vypůjčit notebook, připojit se na internet a pracovat, sjednávat pracovní schůzky, vybírat zaměstnance, atd. V prostředí tohoto inkubátoru pro ně připravuje Slunečnice setkání s děčínskými podnikateli, s nimiž budou moci diskutovat o jejich zkušenostech, konzultovat své podnikatelské záměry a získávat potřebné rady.  K dispozici bude také expertka, která bude nápomocna účastníkům po stránce osobního rozvoje, odborníci z oblastí daní, práva, atd. To vše bude hrazené projektem, stejně jako zřízení živnostenského listu.

„Pokud bude účastník potřebovat ještě kvalifikační vzdělání, např.  šikovný domácí kutil, který ztratil práci, protože firmu v níž pracoval majitel zavřel, si chce otevřít dílnu s nějakou řemeslnou profesí, uhradíme mu i potřebné profesní kurzy“, doplňuje Zimová Dostálová. „Chceme dát lidem šanci splnit si svůj profesní sen a mít možnost starat se sami o sebe, bez ponižujícího koloběhu marných pohovorů a odmítání. Není potřeba zakládat žádné velké firmy s padesáti zaměstnanci, ale mít živnostenský list a dělat si svou práci v čase, který si sám zvolím a tempem, které jsem schopen zvládnout, to je ideální řešení pro tuto skupinu lidí. Živnostenský list se jim nikdy neztratí a naopak, ve spoustě profesí může být velikou výhodou. Jen se podívejte třeba na kadeřnice, dnes už tuto profesi bez živnostenského listu pomalu dělat ani nemůžete“, uzavírá Zimová Dostálová.

Projekt počítá s celkem 60 účastníky, kteří v pěti etapách, v každé po 12 lidech, projdou vzděláváním a přípravou a plánuje obhájení nejméně 30 podnikatelských plánů a alespoň 25 skutečně zahájených živností.

Kontakty:

Asistentka (kontaktní osoba pro zájemce a účastníky projektu): Iveta Gattringerová – 733 735 942, e-mail: gattringerova@slundecin.org

Vedoucí projektu: Šárka Zimová Dostálová – 733 735 940, e-mail: zimova.dostalova@seznam.cz

 

Cílové skupiny

1.) Fyzické osoby starší 50 let

– ideální osoba z CS = nad 50 let, s kumulací dlouhodobé nezaměstnanosti a s kombinací zdr.omezení, případně dalších znevýhodnění. Pro zahájení podnikání se zaměříme na osoby, které se nebojí začínat něco nového a mají do zahájení podnikání chuť. Výběr nechceme omezovat vzděláním, protože pro úspěšnost v podnikání nehraje klíčovou roli.

 

2.) Osoby se zdravotním postižením

– osoby, které budou schopné podnikání = nemají těžší zdravotní postižení a které nemají mentální postižení. Tato CS bude zahrnovat osoby se ZP, kterým hrozí sociální vyloučení nebo již sociálně vyloučené jsou:

– jsou invalidní v prvním nebo druhém stupni na základě potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení nebo které byly OSZ posouzeny, že již nejsou invalidní (po dobu 12 měs.ode dne tohoto posouzení) nebo jsou zdravotně znevýhodněné na základě rozhodnutí Krajské pobočky UP a mají kumulaci dalších znevýhodnění – dlouhodobá nezaměstnanost, kvalifikace, s níž nemohou najít uplatnění, atd.

 

 

Za Slunečnici, o.s.
Šárka Zimová Dostálová
tel.: 733 735 940, e-mail: zimova.dostalova@seznam.cz