Rubriky
Zprávy

Dobrovolník roku města Děčína

Večer  1.  března na děčínském zámku  proběhlo  předávání cen nejaktivnějším  dobrovolníkům za rok 2012. Třetí ročník ocenění Dobrovolník roku vyhlásila Slunečnice o.s. pod záštitou primátora města. Organizace své dobrovolníky nominovaly hned v  několika oblastech. V oblasti sociálně zdravotní porota vybírala ze 4 nominovaných (dobrovolníci pomáhající seniorům či spoluobčanům s postižením). Za oblast práce s dětmi a mládeží se sešlo 8 nominovaných (dobrovolníci působící v mateřských centrech, v kroužcích, či organizující nejrůznější akce pro děti a mládež). V oblasti sportu 4 nominovaní (lidé, kteří celoživotně vedou sportovní oddíly či se jinak zasloužili o rozvoj sportu ve městě). V oblasti kultury (4 nominace). A  konečně 3 nominace v oblasti „Dobrovolník senior“Celkem tedy 23 nominací. Porota neměla lehkou volbu.

Příběhy vítězů

Ocenění Dobrovolník roku v oblasti sociálně-zdravotní  získala  slečna Alena Vábererová  působící jako dobrovolnice v organizaci Slunečnice o.s. v programu Dobré odpoledne, kde dělá společnost dívce s mentálním postižením. Chodí spolu na procházky, nebo se věnují různým kreativním činnostem. Chodí spolu do obchodu, kde si klientka cvičí dovednosti jako je nákup zboží a jeho zaplacení, komunikativnost a hlavně samostatnost.  Dále Alena učí klientku pracovat s počítačem. Mezi oběma vzniklo kamarádské pouto. Tento vztah přináší dobro nejen klientce, ale také dobrovolnici . Alena dále pomáhá při Kulturních akcích  pro spoluobčany s postižením, jako je např.  Festival  spojených světů  –Kramle nebo Soutěž v 1. pomoci.

Titul Dobrovolník roku 2012 v oblasti práce s dětmi a mládeží získala paní Zoja Kohoutová. Působí jako dobrovolnice v DDM Děčín již od roku 2005. Už celých 8 let jezdí s tanečním klubem Scratch a mažoretkovým souborem Rebelky na závody a soutěže. Na těchto soutěžích pomáhá připravovat celé týmy. Od roku 2011 jezdí s dětmi na 14 denní soustředění a vede kroužek Taneční přípravka pro děti od 4 do 6 let. Zoja je osobnost s velkým srdcem a děti jí mají velice rády. Slovy její navrhovatelky,ředitelky DDM , paní Hochwalderové :  „ Kde je Zoja, tam je veselo a lidé mají slunce v duši“.

Dobrovolníkem roku 2012 v oblasti sportu se stal pan Oldřich Plíšek. Pan Oldřich Plíšek pracuje jako dobrovolný trenér mládeže stolního tenisu od roku 1980, kdy se začal věnovat náročné práci s mládeží. V této činnosti pokračuje bez přestávky do současnosti. Tráví 4x týdně čas v herně stolního tenisu, kde se stará o sportovní výchovu dětí. Jeho rukama prošli mistři republiky, medailisti z republikových a mezinárodních turnajů. Kromě toho že trénuje, jezdí s dětmi o víkendech po turnajích, v Děčíně se aktivně podílí na pořádání turnajů mládeže.

Dobrovolníkem roku 2011 v oblasti kultury se stal Mgr. Radek Fridrich.  Pan Mgr. Radek Fridrich působí jako dobrovolný spolupracovník Městské knihovny Děčín. Již od r. 1994 organizuje večery poesie. Připravuje a organizačně zajišťuje účast představitelů mladé básnické generace, ale i mnohých autorů prózy. Za dobu jeho působení bylo v knihovně realizováno hodně přes 100 večerů poezie.  V posledních letech pracuje Mgr. Radek Fridrich i ve vzdělávacím středisku knihovny jako lektor německého jazyka a od vzniku literární ceny Vladimíra Vokolka zde pracuje jako porotce, později i předseda poroty soutěže.  Bez odborné pomoci Mgr. Radka Fridricha a zodpovědného nasazení bez nároku na honorář, by rozhodně nebyla činnost knihovny v oblasti literárních aktivit taková, na jakou jsme v posledních dvou desetiletích zvyklí. Díky činnosti a velkého zápalu nominovaného se Děčín stal v posledních letech respektovaným centrem literárních aktivit.  Děčínská veřejnost ho také zná jako úspěšného autora prózy i poesie a nemálo z témat svých literárních počinů věnuje právě Děčínsku.

V kategorii Dobrovolník senior zvítězila paní Věra Kolářová ( ročník  1927 ).  Paní Kolářová je nejstarší cvičitelkou oddílu TJ Slavoj. Velmi ochotně zastupuje i ostatní cvičitelky. Je nám mladším dobrým příkladem svou zdatností, vytrvalostí, sebekázní a náročností. Zajišťovala několik let činnost oddílu organizačně. Nezapomíná na bývalé členky, zve je na společná setkání, osobně předává blahopřání k narozeninám. I to je důležitá součást sociálního působení mezi ženami vyššího věku.

Kateřina Minden
Vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorka akce Dobrovolník roku
Slunečnice o.s.