Rubriky
Dětem volný čas Zprávy

Den otevřených dveří v Montessori Děčín

Montessori Děčín - základní školaPřijímací řízení

Charakteristika žáků a jejich výběr

Naše škola není školou výběrovou, tzn. školu mohou navštěvovat žáci z běžné populace, výrazně nadané děti i děti se specifickými potřebami. Podstatou našich výukových metod je vytvoření věkově smíšených tříd, tak aby se znalosti prohlubovali i metodou předávání zkušeností mladším žákům.

Výběr našich žáků probíhá na základě přijímacího řízení, jehož hlavním kritériem je shoda s rodiči na společném přístupu k výchově a motivaci dítěte.

V září 2013 otevřeme jednotřídku, pro žáky 1., 2. a 3. třídy.

Zápisy pro rok 2013/2014 proběhnou v pátek 8. února a v sobotu 9. února 2013.

K zápisu se přihlašte na info@montessoridecin.cz

První možností seznámit se s naší školou je osobní návštěva v předem dohodnutém termínu. Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhnou dny otevřených dveří. Bude možné prohlédnout si celou školu, setkat se zástupcem zřizovatele školy, ředitelem a některými učiteli a získat podrobné informace o celém procesu přijímání dětí.

Následuje osobní předání přihlášky, proces přijetí dítěte je završen zápisem. Děti přicházejí s rodiči na přibližně hodinový program, kde se setkají s učiteli školy. Součástí programu jsou testy školní zralosti.
V případě, že se zapíše větší počet dětí, než může škola přijmout, budou uplatněna následující kritéria:

předcházející docházka do Soukromé mateřské školy Svět
pořadí došlých přihlášek
výsledky testů školní zralosti
Uvědomujeme si, že zápis do školy je pro dítě citlivý okamžik a protože nechce, aby v tomto věku pocítilo případný neúspěch, prosíme rodiče, aby přítomnost na zápisu prezentovali jako návštěvu školy, kam budou moci docházet, pokud bude volné místo.

Rozhodnutí ředitele o přijetí je bez možnosti odvolání a ředitel nemusí zveřejňovat důvody rozhodnutí.

Pokud vaše dítě zapíšete do jiné školy a následně rozhodnete o přestupu na naší školu, veškerou agendu za vás vyřídíme.

Ceník

Smlouva se Soukromou základní školou Svět je uzavírána na dobu určitou a obnovuje se každý školní rok.

Cena školného je stanovena na 3 000,- Kč/měsíc

Platba za školní družinu je stanoven na 300,- Kč/měsíc