Rubriky
Kultura Zprávy

Ivan Hlas a Sabina Jopli Křováková vystoupí v Husově sboru

Ivan Hlas + Sabina Jopli Křováková
VIII. ročník charitativního koncertu v Husově sboru
11. 12. 2012 od 19:00 hodin
cena v předprodeji (vstupenkadecin.cz) je 100,- Kč / na místě 120,- Kč

Výtěžek ze vstupného a od partnerů bude v plné výši darován Centru sociálních služeb Děčín, p. o., konkrétně jejich sociální službě CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Vybraná peněžní částka bude použita na vybavení předměty, nábytkem a přístroji denní potřeby v nově zřizovaných individuálních nebo skupinových domácností pro osoby s mentálním postižením. Tím se snažíme o to, aby tito lidé svůj další, lepší život, nespojovali s jejich dlouholetým pobytem v ústavním prostředí.

Koncert se koná za podpory Statutárního města Děčín
Hlavní partner: Valdemar Grešík – Natura s.r.o.
Partneři: Auto Grobár, s. r. o.; Transco s. r. o. ; Jaw.cz; Interkov
Mediální Partneři: Enter, Týdeník Princip, Decin.cz