Rubriky
Zprávy

Českosaské Švýcarsko chce být meziNárodním parkem

Českosaské Švýcarsko, 30. 11. 2012 – Správy chráněných území v Českosaském Švýcarsku dnes na semináři „Na cestě k meziNárodnímu parku Českosaské Švýcarsko” v Bad Schandau/Sasko představily certifikát přeshraniční spolupráce Transboundary Parks, který jim letos udělila federace Europarc [1].

Certifikát potvrzuje vysokou úroveň přeshraniční spolupráce národních parků České a Saské Švýcarsko a chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Saské Švýcarsko při péči o jedinečnou přírodu. Pro udělení certifikátu je však neméně důležitá i spolupráce s hlavními partnery v regionu, především obcemi a neziskovým sektorem.

„Většinou se certifikát uděluje dvěma přeshraničním partnerům. Certifikát pro Českosaské Švýcarsko je ovšem výjimečný tím, že jej současně obdržely správy tří chráněných území, z nichž dvě jsou u nás. Potvrzuje, že pro účinnou ochranu zdejší přírody je totiž úzká vzájemná spolupráce opravdu nezbytná,“ říká Michael Hošek, prezident české sekce EUROPARC Federation.

„Hodnotitelé z Lotyšska a Nizozemí navštívili kromě vybraných přírodních lokalit také návštěvnická centra v Bad Schandau a Krásné Lípě, či informační středisko v Srbské Kamenici. Ocenili zejména společný grafický design propagačních materiálů regionu a spolupráci při navracení lososů obecných nebo při ochraně sokolů či čápů černých,“ doplňuje Petr Kříž, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce [2].

Klíčovou složkou posuzování byla formulace společné vize ochrany přírody pro celou oblast Českosaského Švýcarska. Ta má pomoci sjednotit péči o chráněná území tak, aby rozdíly v přístupech v jednotlivých zemích byly minimální. V pětiletých cyklech pak probíhá opětovné posouzení, nakolik se vizi ochrany přírody pro daná území daří naplňovat.

„Přeshraniční spolupráce chráněných území v Českosaském Švýcarsku má již dlouholetou tradici, která mimo jiné vyústila až ve vyhlášení dvou sousedících národních parků na česko-saské hranici,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Udělení certifikátu však není jejím završením. Jedná se mnohem více o nástroj, který správy motivuje k ještě koordinovanější péči o svěřená území na obou stranách politických hranic.”

Hodnotitelé federace Europarc během své návštěvy ocenili zejména vzájemně koordinovaný management lesů v obou národních parcích, ale například také přeshraniční využívání jednotného grafického stylu publikací nejen správami chráněných území, ale také jejich partnery z neziskového sektoru. Správy spolupracují zejména na úrovni čtyř přeshraničních odborně zaměřených pracovních skupin, ve kterých probíhá pravidelná výměna informací či koordinace společných činností v oblastech praktické ochrany přírody, výzkumu a práce s veřejností.

„Nejdůležitějším předpokladem úspěchu společných aktivit při péči o nám svěřená chráněná území však jsou naši zaměstnanci, kteří angažovaně rozvíjí nejen spolupráci, ale také přátelské vztahy se svými kolegy,“ shrnuje Dietrich Butter, ředitel Správy Národního parku Saské Švýcarsko.

Poznámky:

[1] Federace EUROPARC je panevropskou nevládní organizací, která byla založena v roce 1973. K dnešnímu dni sdružuje 441 členských subjektů z 36 evropských zemí. Členskými organizacemi jsou především správy chráněných území různých kategorií, dále některé úřady (např. ministerstva životního prostředí), nevládní organizace, ale i univerzity. Tyto organizace společně spravují přes 400 chráněných území napříč kontinentem. Hlavním posláním federace je sdružovat instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy a zajišťovat výměnu informací. Sídlo federace je v německém Regensburgu, pobočka federace nově funguje i v Bruselu.

[2] Správa CHKO Labské pískovce je regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz

Zdroj: www.npcs.cz