Rubriky
Zprávy

Vyšlo podzimní číslo zpravodaje České Švýcarsko

Krásná Lípa, 20. 11. 2012 – Podzimní číslo zpravodaje České Švýcarsko vydávaného správou národního parku je na světě. Tištěná verze časopisu je čtenářům k dispozici v regionálních informačních střediscích, elektronická verze pak na internetových stránkách správy národního parku www.npcs.cz v sekci „Pro návštěvníky i místní“. K obyvatelům regionu národního parku se časopis dostane také spolu s místními periodiky, případně ho budou moci získat také na příslušném obecním či městském úřadu.

Aktuální číslo obsahuje tradiční pestrou paletu článků věnujících se například odstraňování nepůvodní borovice vejmutovky z lesů národního parku, zajímavým druhům rostlin a živočichů, či péči o kulturní dědictví národního parku. Čtenáři se mohou těšit také na příspěvky „od sousedů“, které je zavedou do národních parků Saské Švýcarsko a Góry Stolowe. Podzimní číslo rovněž bilancuje významné události zvolna končícího roku, a tak je zde poměrně velký prostor věnován uskutečněným akcím pro veřejnost. Nechybí samozřejmě ani dětská rubrika a čtenářská soutěž o ceny. Pravidelnou součástí tištěné verze zpravodaje je také barevný plakát, který je tentokrát věnován sokolu stěhovavému.

Zpravodaj České Švýcarsko vychází dvakrát ročně (na jaře a na podzim). Všechna dosud vydaná čísla jsou ke stažení na internetových stránkách správy národního parku www.npcs.cz v sekci „Pro návštěvníky i místní“.

Zdroj: www.npcs.cz