Rubriky
Zprávy

Rozhovor s primátorem města Františkem Pelantem

Pane primátore, do konce roku zbývají necelé tři měsíce. Co nejdůležitějšího vás ve Vašem nabitém programu čeká?
Jednoznačně je to příprava rozpočtu na příští rok. Naplánovat finance na celý rok je velmi náročné a složité, obzvlášť v situaci, kdy se prakticky všechna města v naší republice potýkají s nedostatkem peněz. Rozpočet budeme projednávat osobně s řediteli příspěvkových organizací města, jako například ZOO, Divadlo, Zámek, Děčínská sportovní, dále s jednotlivými vedoucími odborů magistrátu. Pokusíme se rozpočet nastavit tak, aby byly i nadále zajištěny všechny služby, které magistrát poskytuje, aby město dostálo všem svým závazkům. Bude to velmi těžké také proto, že rozpočet města je zatížen úvěrem kvůli IPRM a současnou situací, kdy je proplácení dotací v rámci Regionálního operačního programu Severozápad pozastaveno. V každém případě se i přesto budeme snažit, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Budou se moct občané města seznámit s návrhem rozpočtu na příští rok?
Návrh rozpočtu zveřejníme na úřední desce, stránkách města, bude k dispozici k nahlédnutí na ekonomickém odboru minimálně 15 dní před projednáním v orgánech města. Občané jej samozřejmě budou moct připomínkovat.

Víte již nyní, které akce byste rádi v roce 2013 realizovali?
Určitě je toho spousta, ale obávám se, že prostě na všechno peníze nebudou. Nerad bych občanům cokoli sliboval. Neplánovaně totiž musíme opravit střechu plavecké haly, protože bychom ji jinak museli zavřít, a to by se občanům asi moc nelíbilo. Pokud budeme úspěšní se žádostí o dotaci na rekonstrukci Domova pro seniory na Kamenické, pustíme se do této akce. Stále doufám, že se nám podaří upravit prostory na Litoměřické ulici a získáme tak další nová místa ve školkách. Chceme opravit ulici V Kolonii, vybudovat v centru města podzemní kontejnery. Také bychom chtěli zlepšit centrum Podmokel a necháme proto zpracovat „Urbanistické řešení území Děčín – Podmokly“. Všechno bude závislé na tom, kolik peněz budeme mít k dispozici.

Občané se často ptají na to, zda neplánujete zvýšit poplatek za odpad.
Navýšení poplatku za odpad se skutečně nabízí, ale po prověření toho, zda by se tato změna odrazila v příjmech města, jsme se rozhodli s návrhem na zvýšení poplatku zastupitelstvu nepředložit.

Co Vás v poslední době potěšilo?
Obrovskou radost mám z toho, že se podařilo upravit díky podpoře města prostory děčínské nemocnice pro zřízení Iktového centra. To je velmi důležité pro léčbu náhlých mozkových příhod. Doposud museli být pacienti odvezení do České Lípy nebo Ústí . Iktové centrum takto postiženým pacientům zajistí včasnou pomoc. Těší mě však i další věci, které se v tak těžké době podaří uskutečnit. Konečně opravíme opěrnou zeď v Žižkově ulici, která je jedinou příjezdovou cestou k Zoo a na Pastýřskou stěnu. Podařilo se nám instalovat kamery v Bynově, díky kterým se zajistí bezpečnost občanů v této části města, dále opravit most přes Bělský potok a v ulici Liberecká. Zapomenout nemůžu ani na finančně náročné dokončené akce v rámci IPRM, jako je knihovna nebo jižní křídlo zámku.

Zdroj: Magistrát města Děčín