Rubriky
Zprávy

Děčín má novou knihovnu

Na místě bývalého společenského domu Atlantik vyrostla nová budova městské knihovny. Původní budova byla částečně zdemolována v srpnu 2009. Pro čtenáře se knihovna otevře v září. Projekt byl realizován za podpory Evropské unie.

Železobetonová stavba Atlantiku byla částečně srovnána se zemí a na jejím místě vznikla podle návrhu Projektového ateliéru pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. solitérní budova knihovny. Multimediální centrum s knihovnou s možností alternativního vzdělávání a kulturního vyžití, infocentrem a veřejnými toaletami je jedním z projektů Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum. Projekt byl realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a také za podpory Ústeckého kraje. Sdružení Atlantik Viamont DSP a Zempra DC s.r.o. stavbu provedlo v době od 7. 2. 2011 do 30. 6. 2012, její cena se vyšplhala na 159 934 128,- Kč, z toho dotace z evropských fondů byla 133 453 470,- Kč. „Doufám, že nové prostory městské knihovny budou čtenářům dobře sloužit. Těší mě také, že město bude konečně mít vlastní informační centrum, které využijí nejen turisté,“ řekl František Pelant, primátor města.

Městská knihovna, která sídlila v původní budově ze 30. let v Podmoklech, se po více jak osmdesáti letech stěhuje na pravý břeh Labe. Přestěhování všech knížek zabere zaměstnancům knihovny přibližně dva měsíce. „Vyzvali jsme čtenáře, aby nám se stěhováním pomohli a na prázdniny si půjčili co nejvíce knih. Běžně je mezi lidmi dvacet tisíc svazků, nyní je to dvojnásobek,“ řekl Ladislav Zoubek, ředitel knihovny. Nová budova městské knihovny se pro veřejnost otevře začátkem září.

Původní objekt kulturního zařízení ČSPL a.s. (v likvidaci) ze začátku šedesátých let minulého století byl prodán na počátku devadesátých let do vlastnictví soukromého subjektu (LIMMA v.o.s.), který nerealizoval záměr přestavby na obchodní zařízení. Nemovitost byla před demolicí ve špatném technickém stavu a vytvářela negativního dojem z lokality. Po nepovedené privatizaci se vlastníkem Atlantiku stalo v roce 2002 město za 4,6 mil. Kč. Pozemky kolem objektu byly součástí konkursní podstaty společnosti ČSPLO a v létě 2002 je v dražbě koupil podnikatel Jan David Horský. Tehdejší vedení města se dražby také zúčastnilo, ale finance schválené zastupitelstvem města na nabídku Horskyho nestačily. Ten koupil pozemky s tím, že by rád do svého majetku získal i chátrající Atlantik. Město však jeho žádost odmítlo a snažilo se získat věcné břemeno přístupu k objektu soudní cestou. V současné době jsou již pozemky v majetku města, které je od Horskyho odkoupilo v závěru roku 2008.

Zdroj: Magistrát města Děčín