Rubriky
Zprávy

Birdwatching: Za sokoly přišly na tři desítky zájemců

České Švýcarsko, 20. 6. 2012 Poprvé za dobu existence národního parku měla veřejnost možnost pod odborným dohledem ornitologů možnost sledovat sokoly hnízdící v Českém Švýcarsku. Správa parku uskutečnila tři termíny pozorování, jichž se zúčastnilo celkem na tři desítky zájemců. Díky pozorování ze vhodných a dostatečně vzdálených míst bylo rušení sokolů minimální a ptáci hnízdění úspěšně dokončili. Pozorování proběhlo celkem na dvou lokalitách, účastníci akce spatřili na vlastní oči hnízdící samice, samečky v okolí hnízd i mláďata v časech krmení.

„Zájem o pozorování sokolů mírně překročil počet míst, které jsme v zájmu zachování klidu pro hnízdění stanovili,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Pokud ptáci i v příštím roce zahnízdí na lokalitách vhodných k pozorování, akci pro její úspěch určitě zopakujeme.“

Pozorování ptáků pro potěšení, nazývané také birdwatching, je zejména v zahraničí hojně rozšířenou aktivitou. Nemusí se přitom jednat vždy o silně ohrožené druhy, zájmu “birdwatcherů” se často těší i druhy zcela běžné, žijící například v těsné blízkosti člověka.


Birdwatching: Záběry jedné z lokalit, kterou účastníci organizovaného pozorování navštívili.