Rubriky
Zprávy

Dobrovolníci uklízeli Pavlino údolí

Jetřichovice, 22. 5. 2012 – Více než tři desítky dobrovolníků uklízely o víkendu Chřibskou Kamenici v Pavlině údolí v Českém Švýcarsku. V úseku dlouhém čtyři kilometry dobrovolníci shromáždili zhruba čtyřicet pytlů odpadu, na odvozové místo dopravili v obtížném terénu také několik pneumatik, které sem voda spolu s ostatními odpady dopravila z obcí podél vodního toku. Úklid dobrovolníci zajistili ve spolupráci se správou národního parku a správcem vodního toku. Akci podpořila Nadace O2 v rámci programu Think Big.

„Množství naplavovaných odpadů z lidských sídel do přírody se v průběhu let bohužel nesnižuje, je to stále palčivý problém,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje: „Dobrovolnická práce nám pomáhá mírnit alespoň ty nejhorší dopady tohoto negativního jevu. Návštěvníci naší oblasti často netuší, že za pohled na čistou řeku vděčí převážně právě dobrovolníkům.“

Úklidy vodních toků ztěžuje především fakt, že odpady jsou rozptýlené ve značném množství téměř v celé jejich délce. Realizovat je lze pouze s nasazením většího počtu osob, které odpad sbírají do pytlů a poté shromáždí na odvozové místo. Pokud by správci území a toků byli nuceni úklidy zadávat firmám, četnost úklidových akcí by byla výrazně nižší a odpady by v přírodě setrvávaly mnohem déle.

„Ochraně přírody se věnujeme již od dětských let. Jelikož chodíme do přírody velice často, chceme, aby byla ve své přirozené podobě. A to se týká i řek a potoků. Podpora našeho projektu ze strany Nadace O2 nám umožní napravit nedostatky či škody, které vznikly nesvědomitostí, pohodlností, či lhostejností některých lidí. Vedle čištění vodních toků se také zabýváme péčí o studánky, prameny, tůňky, mokřady a podobné vodní zdroje,“ říká dobrovolnice Štěpánka Němcová, a doplňuje: „Projekt bude trvat do podzimu roku 2012, a tak nás čeká ještě řada akcí v rámci této bohulibé činnosti.“

Zdroj: www.npcs.cz
Foto: Štěpánka Němcová