Rubriky
Zprávy

Dobrovolníci, díky za Vaši pomoc!

V pátek 27. 1. 2012 proběhlo již tradičně ve Slunečnici o.s. ocenění nejlepších dobrovolníků pro organizaci za rok 2011. Koordinátorka Kateřina Minden poděkovala všem dobrovolníkům za jejich práci a přínos organizaci a předala ocenění 3 nejpilnějším. Titul „Bronzový dobrovolník roku 2011 pro Slunečnici o.s.“ získala paní Dagmar Hartlová, která pomáhá klientům s mentálním postižením při tréninkovém nácviku zaměstnání v kavárně „Na Cestě“, ve výtvarném ateliéru i při kulturních akcích. Dagmar říká: „Nelituji svého rozhodnutí, chodím sem ráda a poznala jsem příjemné lidi na obou stranách“

„Stříbrný“ titul si odnesla paní Pavlína Piroutková, která již 3 roky den co den zajišťuje donášku obědů čtyřem seniorům. Pavlína je spolehlivá, empatická a u uživatelů i asistentek, se kterými se potkává, oblíbená. Času, který takto stráví, nelituje, pomáhá lidem ráda.

A konečně „Zlatou“ dobrovolnicí se stala paní Jana Vrabcová. Paní Jana dělala společnici klientce Slunečnice o.s. v programu Dobré odpoledne, jezdily na výlety, hrály společenské hry, chodily se společně starat o koně. Doprovázela dva dojíždějící klienty do tréninkového zaměstnání, jednou týdně navštěvovala 2 klientky v Domově pro osoby se zdravotním postižením, kde dělala např. i mikuláše. V současnosti dělá společnost dalšímu klientovi s mentálním postižením v programu Dobré odpoledne. Kromě toho vždy ochotně pomáhá s organizací festivalu Kramle, soutěže v 1. pomoci a taneční zábavě Slunečnice o.s. Jana skromně říká: „Práce dobrovolníka mě baví a chci se jí do budoucna věnovat“

Budiž toto poděkování inspirací i pro ostatní děčínské organizace, které tímto vyzýváme k zasílání nominací na „Dobrovolníka roku města Děčína-ocenění pro ty, kteří dávají část sebe“ (více na webu www.slundecin.org.) V polovině února zasedne komise, která z došlých přihlášek vybere nejlepší dobrovolníky pro několik oblastí (sociálně-zdravotní, sport, kultura, práce s dětmi a mládeží). Slavnostní ocenění proběhne 1. 3. 2012 v prostorách děčínského zámku jako významná společenská akce pod záštitou primátora města Františka Pelanta, kde ocenění dobrovolníci obdrží poděkování a ceny za svou práci, večer bude doprovázen hudbou a občerstvením.

Kateřina Minden
vedoucí Dobrovolnického centra Slunečnice o.s.

Attachments

  1. dobrovolnik_roku_2011_vyzva (216.3 KiB)