Rubriky
Sport Zprávy

Aikidó Děčín pořádá nábor

Děčínský oddíl bojového umění Aikidó pořádá ve dnech 25. ledna, 1. února a 8. února (vždy středa) nábory nových cvičenců, které se konají v gymnastické tělocvičně Spartak Děčín na Riegrově ulici (za viaduktem) vždy od 18.45 hodin. Zájemci mohou přijít shlédnout ukázková cvičení, případně si i zacvičit. Více informací žádejte na adrese aikido.decin@seznam.cz.

7 důvodů, proč je zajímavé cvičit aikidó:

AIKIDÓ je moderní bojové umění (původem z Japonska), které obsahuje prvky řady jiných bojových směrů a sjednocuje je do uceleného sebeobranného systému. Vychází ze samurajské tradice přizpůsobené současnému světu.
AIKIDÓ je kondiční sport, rozvíjí fyzičku, houževnatost a odolnost. Zvyšuje pružnost a hbitost, zlepšuje reakce, klade nároky na píli, trpělivost a vytrvalost. Rozvíjí osobnost člověka.
AIKIDÓ je etické. Zcela potlačuje výbušné a agresivní sklony, je nesoupeřivé. Pomáhá chápat souvislosti věcí a rozvíjet smysl pro všímavost a dobročinnost. Učí zaujímat správný postoj k přírodě a životnímu prostředí.
AIKIDÓ je odvážné. S postupem znalosti univerzálních technik sebeobrany vede k sebedůvěře a schopnosti čelit agresi, šikaně a ponižování. Učí pomáhat slabším, kterým je bezdůvodně a neoprávněně ubližováno.
AIKIDÓ je zábavné. Obsahuje více než dva tisíce technik, takže cvičenec může objevovat stále nové prvky. Cvičí se beze zbraní i se zbraněmi (tyč, meč, nůž – pro nácvik se používají bezpečné dřevěné makety).
AIKIDÓ je nesoutěžní. Nepořádají se závody ani přebory, nebojuje se o medaile ani různě barevné pásky. Každý cvičenec roste svým vlastním individuálním tempem a své znalosti a dovednosti potvrzuje formou zkoušek.
AIKIDÓ může cvičit každý od deseti let věku. Je vhodné pro mládež, muže i ženy. V tělocvičně vládne princip rovnosti a sounáležitosti. Vzájemně si pomáháme růst.