Rubriky
Kultura Zprávy

Pondělí ve znamení První pomoci a večera plný hudby a vystoupení!

V pondělí 28. 11. 2011 se v prostorách ČEZ SPORTCENTRA v Maroldově ulici strhl boj o vítězství již pátého ročníku Soutěže v 1. pomoci pro družstva a jednotlivce se zdravotním postižením z celého regionu, kterou již tradičně vyhlásilo občanské sdružení Cesta do světa – Slunečnice, o.s., ve spolupráci s dobrovolníky z Dobrovolnického centra – Slunečnice, o.s.

Letošní ročník hostil rekordních 67 účastníků, kteří se poté utkali ve 20 tříčlenných družstvech a 7 jednotlivcích! Soutěžilo se na 18 stanovištích, která byla i letos kvalifikovaně zajištěna záchranáři z VOŠ zdravotnické v Ústí nad Labem. Svá prvenství z loňské soutěže obhájilo družstvo z DOZP Česká Kamenice a za jednotlivce pan Jiří Hroděj z DOZP Trmice.

Obrovské díky patří Basketbalovému klubu Děčín, který zdarma zapůjčil prostory a poskytl technickou podporu.

Vyvrcholením celého dne byla od 17 hodin „Slunečnice party“ – benefiční akce na podporu integrace lidí s postižením zpět do společnosti – konaná v prostorách Společenského domu Střelnice. V rámci bohatého programu vystoupila taneční skupina Scratch, taneční skupina Her Majesty, o.s., Sport Relax Děčín pod vedením Milana Veselého se svou exhibicí karate a kickboxu. Nadace ČEZ, a.s. zde předala v rámci svého projektu „Plníme přání“ dárkové šeky čtyřem chráněným dílnám ze severu Čech. Jednou z nich byla i Chráněná grafická dílna Slunečnice. Hřebem večera bylo předání nejkrásnějšího obrazu z ateliéru Slunečnice, o.s. předsedkyní sdružení Šárkou Zimovou Dostálovou velmi váženému sponzorovi Slunečnice, o.s. panu Ing. Valdemaru Grešíkovi. O závěr party se postaraly kapely Cottonbuts a Stereobeat. Děkujeme všem, kteří se na akci bez nároku na honorář ochotně podíleli.

Speciální poděkování patří Společenskému domu Střelnice a firmě Kubo, které zajistili zdarma prostory, občerstvení i technickou podporu.

Mgr. Dagmar Radvanová
Vedoucí CDS – Slunečnice, o.s.