Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

O sakrální památky v Českém Švýcarsku je zájem, ale postarat se o ně musí jejich majitelé a veřejnost

Krásná Lípa 25. 10. 2011 – Až do konce roku 2011 poběží projekt obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, o.p.s. z Krásné Lípy, nazvaný „Naslouchejte hlasu venkova“, díky kterému se podařilo během téměř tří uplynulých let obnovit 27 drobných památek v Českém Švýcarsku. Přestože tyto křížky, drobné kaple a skalní výklenkové kaple již dávno neslouží původnímu účelu, v dnešní době jsou významné zejména pro zvýšení turistické atraktivnosti regionu. Rozvoj cestovního ruchu je také nejperspektivnější cesta, jak získat peníze na opravu a údržbu dalších památek, rozvoj místních služeb, budování tras a mapování regionu.

To jednoznačně potvrdila konference Sakrální památky 2011, která se uskutečnila 20. října v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Na celodenní akci se sešlo na čtyřicet účastníků, mezi nimiž nechyběli zástupci státní památkové péče, obcí a měst i neziskových organizací se zaměřením na péči o památky. Řeč byla právě o propojení cestovního ruchu v návaznosti na využití potenciálu atraktivních církevních památek. Zazněla témata církev a marketing, Památky pro život, Magni-Národní značka pro církevní turistiku a představen byl i samotný projekt Naslouchejte hlasu venkova, v jehož rámci se konference konala.

Hovořilo se také o tom, že kromě obnovy vybraných objektů byly vytvořeny restaurátorské záměry na řadu dalších drobných sakrálních památek, ale na jejich provedení již nezbyly peníze. Nyní je většinou na obcích a soukromých vlastnících, aby tyto prostředky hledali. Ve výhodě budou tam, kde se co nejdříve naučí přilákat turistickou veřejnost a nabídnout produkty, které si lidé budou ochotni zakoupit. Zdaleka už nejde jen o pohlednice, ale zejména různé atrakce, možnosti pro sportovní vyžití, ubytovací a rekreační služby a tak dále. Drobné památky s příběhem přitom mohou být jedním z účinných lákadel pro turistickou veřejnost.

Zatímco stávající projekt financovaný Central Europe Programme, ERDF, již pomalu končí, je třeba již nyní myslet na budoucnost. Nově připravovaný projekt obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko bude zaměřen na využití potenciálu poutních míst a větších sakrálních staveb v Českém Švýcarsku. Osud drobných sakrálních památek bude v nejbližší budoucnosti předurčen hlavně zájmem  jejich majitelů a místních obyvatel, protože s vyhlášením další grantové výzvy se zatím podle dostupných informací nepočítá.

-mz-