Rubriky
Dětem Sport

Nábor karate

Přijímáme nové členy – Karatedó Steklý.

Jak začít, co mě čeká, co se naučím? To vše se dočtete… zde :

Stát se kvalitním karatistou je celoživotní náplní a žádný kurs karate Vás neseznámí se skutečným jádrem tohoto bojového umění. Každý karatista prochází fází dlouhodobého a náročného nácviku, po které může následovat fáze sportovních úspěchů. Sportovní úspěch však není cílem karate-do a trénink tímto nekončí. Cílem studia bojového umění je poznat a překonávat své vlastní hranice. Dovést své tělo k dokonalému ovládnutí lze pouze tvrdým tréninkem těla i mysli.

Nejzákladnější fázi tréninku každý zájemce absolvuje v pásmu tréninků v trvání asi 9-24 měsíců. Během tohoto období se naučí základní koncepty, techniky a myšlenky karate. Soubor takových cvičení vede k základním návykům, které pak přetrvávají po celou dobu tréninku karate. Někdy nelze v tréninku zdánlivě plnohodnotně pokračovat (zdravotní, pracovní problémy), ale návyky a životní styl přetrvává, nelze-li trénovat kopy, lze trénovat údery, nebo se věnovat své mysli, vzdělání. Karate je velmi náročné po stránce celkové přípravy. Vedle výuky správné techniky je třeba zvyšovat silový potenciál i pružnost těla, každý cvik by měl mít své praktické použití.

Během Vašeho prvního roku cvičení si osvojíte základní techniky karate, jejich cvičení „do vzduchu“ (kihon) vyzkoušíte také s partnerem v simulované situaci boje, kterému říkáme kumite. Naučíte se jak správně připravit své tělo i mysl na cvičení. Čeká Vás seznámení s „pravidly“ skutečného boje, který se od sportovního modelu liší a může Vám být užitečný v sebeobraně. Základní myšlenky a strategie stylu Shotokan Vám osvětlí trénink kata (představte si něco jako sestavu).

Náplní přípravných tréninků je seznámení se s životní filosofií karate, zvýšení fyzické kondice a pohyblivosti, sebekontroly. Budete se učit základní techniky karate, nacvičovat sebeobranné situace a také se zklidníte po pracovním či studijním dni. Domů se vrátíte pokaždé příjemně unaveni a protaženi.

Pokročilé techniky pak zahrnují skutečné poznání vlastních možností, slabin i Vašich silných stránek, řešení různých životních situací. K takovému tréninku lze však dojít pouze trpělivým tréninkem základů a respektem k ostatním cvičencům v oddíle.

Přejeme Vám mnoho úspěchů !

Dojo: Místo, kde probíhají tréninky. Cvičíme vnaší tělocvičně, která se nachází vprvním patře Obchodního střediska CHLUM na Starém Městě, Žerotínova ulice, Děčín 3.

405 02 Děčín, Česká republika