Rubriky
Zprávy

Magistrát připravuje na podzim stěhování, již nyní začne archivem stavebního úřadu

Stavební úřad se připravuje na stěhování z budovy magistrátu na Mírovém náměstí do budovy v ulici 28. října. Dříve než se do nových kanceláří přemístí samotní úředníci, je třeba převézt celý archiv stavebního úřadu. Ten bude umístěn v nové budově magistrátu B2 v ulici 28. října, kterou město vybudovalo za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Stavební archiv stěhujeme od 15.8.2011 a o ukončení stěhování budeme včas informovat. Upozorňujeme občany, že v této době je možnost využití tohoto archivu omezená a v případě potřeby je třeba předem kontaktovat pracovnice stavebního úřadu na telefonních číslech 412593424- p.Spáčilová a 412593267 – p. Svobodová, které potřebné dokumenty zajistí. Za toto dočasné omezení se omlouváme,“ řekla Ivana Šejnohová, pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad.

Stavební úřad v současné době sídlí ve 4. patře budovy magistrátu na Mírovém náměstí. Na podzim se přestěhuje do budovy v ulici 28. října, do prostor, kde dosud sídlí živnostenský úřad.

Do nových prostor budovy B2 (rekonstruovaná budova ve dvoře magistrátu v ul. 28. října) se přestěhuje oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend a také oddělení obecní živnostenský úřad. Do uvolněných kanceláří se přemístí stavební úřad. V podzimních měsících čeká stěhování i odbor rozvoje. O přesném harmonogramu stěhování budeme občany včas informovat.

Informace k projektu Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy, který město realizuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj

Nová budova magistrátu B2 bude sloužit jako centrální archiv a správní agendy. Celkové náklady na stavbu byly 44 805 450 Kč, dotace z prostředků ROP 37 216 031 Kč. Do poloviny srpna by mohl být objekt zkolaudován. Následně ho město začne vybavovat nábytkem.

Původní budova magistrátu, ve které sídlilo oddělení silničního, správního a dopravního úřadu a odbor školství a kultury, byla již v nevyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám úřadu. Nový variabilní objekt, který byl postaven za použití moderních technologií, bude možné měnit podle potřeb magistrátu. Vznikl moderně vybavený archiv, s posuvnými regály, které uspokojí požadavky na archivaci materiálů města. Druhé a třetí patro bude využíváno pro potřeby správní agendy. Objekt je propojen ve druhém nadzemním podlaží – spojovacím krčkem s budovou B1 magistrátu. Realizace stavby spočívala v částečné demolici objektu a provedení dostavby budovy (zvýšení budovy o jedno podlaží), v níž je umístěna centrální spisovna (archiv) a pracoviště správních agend. Spisovna je řešena moderním způsobem s kompletní technologií skenování dokumentů a elektronickou archivací dat, je umístěna v I. NP spolu s potřebným zázemím pro zpracování a třídění dokumentů. Dále je v I. NP vytvořena školící místnost se zázemím a sklad materiálu. Ve dvou dalších patrech budovy se nacházejí pracoviště správních agend s moderním způsobem odbavování s vyvolávacím systémem. Vstup pro veřejnost a vjezd do dvora je stávající, z ulice Kaštanová. Na vstup navazuje výtah a dále přímý vstup na hlavní schodiště. Budova B2 je řešena jako bezbariérová, na vstup z chodníku navazuje výtah do jednotlivých podlaží. V I. a II. NP je umístěno bezbariérové sociální zařízení.