Rubriky
Zprávy

Veřejná soutěž – vytvoření loga a logotypu města Děčín

Předmětem dvoukolové soutěže je vytvoření komplexní vizualizace města Děčín, jejímž základem bude logo a logotyp města Děčín. Logo a logotyp budou užívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích apod.

Vytvoření loga a logotypu města Děčín – podmínky

Licenční smlouva nakladatelská

Zdroj: Magistrát města Děčín