Rubriky
Zprávy

U Dolského mlýna vzniká nová lávka

Jetřichovice, 17.  5.  2011 Během několika příštích týdnů zaznamenají návštěvníci Dolského mlýna v Národním parku České Švýcarsko čilý stavební ruch. Správa národního parku zadala obnovu lávky přes říčku Kamenici, současně probíhá také oprava blízkého železobetonového mostku u Královského smrku. Návštěvníci až dosud pociťují následky loňské povodně. Ta lávku na cestě z Vysoké Lípy do Kamenické Stráně odnesla zcela. U železobetonového mostku, který zůstal jedinou možností k překonání Kamenice suchou nohou, voda podemlela základy natolik, že by v případě další velké vody mohlo dojít k významnému poškození.

„Návštěvníci Dolského mlýna mohou být v těchto dnech zaskočeni jak zvýšeným pohybem vozidel dodavatelských firem, tak i samotnou stavební činností během turistické sezóny. Věříme však, že toto dočasné turistické nepohodlí bude vyváženo komfortnějším přístupem k Dolskému mlýnu,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko.

Do oprav a výstavby správa parku investuje zhruba 250 tisíc korun, práce mají být dle plánu dokončeny k poslednímu červencovému dni. Nová lávka tedy má turistické veřejnosti začít sloužit ještě před vyvrcholením turistické sezóny.

Zdroj/Foto: www.npcs.cz