Rubriky
Kultura Zprávy

Saula vítá návštěvníky stálou výstavou o památkách

Chřibská, 14. 5. 2011 Zcela nová expozice věnovaná kulturnímu dědictví a drobným památkám v regionu Českého Švýcarska je od soboty 14. 5. 2011 k dispozici návštěvníkům regionu národního parku. Nachází se v budově informačního střediska Saula na cestě z Doubice do Dolní Chřibské a do užívání veřejnosti ji v sobotu předal ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda. Autory stálé výstavy jsou Natalie Belisová, Eva Cerhová a Václav Sojka, kteří nevšední formou s využitím originálních řešení přibližují návštěvníkům pozoruhodný svět drobných památek, které připomínají provázanost zdejší krajiny s předchůdci dnešních obyvatel.

„Na drobné památky můžeme pohlížet jako na barometr vztahu zejména místních obyvatel ke zdejšímu kraji. Velice věrně odrážejí změny přístupu člověka ke krajině v proměnách času,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje: „Po dlouhé a smutné etapě se dnes stále častěji setkáváme s památkami citlivě obnovenými . To o vztahu zdejších lidí k domovu vypovídá více než mnohé sociologické studie.“

Expozice je návštěvníkům k dispozici zdarma od dubna do října, podle provozních hodin informačního střediska. Na zřízení trvalé výstavy vynaložila Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko téměř 250 tisíc Kč, s využitím dotačních titulů Programu obnovy přirozených funkcí krajiny a z projektu SECESE, spolufinancovaného ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: www.npcs.cz