Rubriky
Zprávy

Rekonstrukce Domova pro seniory možná za peníze z Evropské unie

Město připravuje rekonstrukci Domova pro seniory na Kamenické ulici. Na její realizaci se bude snažit získat dotaci jako na další projekt Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum, který je podporován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

„Stav budovy Domova pro seniory na Kamenické není dobrý a v uplynulých letech se řešení tohoto problémů nikdo nevěnoval. Chceme, aby důchodci žili důstojně a v příjemném prostředí. Byla by velká chyba, kdybychom možnost získat dotaci na tuto rekonstrukci nevyužili,“ řekl František Pelant, který problém špatného stavu domova řeší prakticky od nástupu do funkce primátora. Peníze na rekonstrukci má město možnost získat tak, že Integrovaný plán rozvoje města – zóna Centrum rozšíří o 8. projekt. Při výběrových řízeních na projekty Revitalizace objektu „Atlantik“ (knihovna/multimediální centrum) a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad totiž město ušetřilo z alokovaných peněz částku 71 milionů korun celkových způsobilých výdajů, které může vyčerpat, pokud podá žádost o další projekt v rámci možné další výzvy od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Výše dotace by měla být 85% z celkových způsobilých výdajů, 7,5% způsobilých výdajů je možné získat z dotace Ústeckého kraje po ukončení projektu. Zbývající část peněz uhradí město ze svého rozpočtu.

„Abychom mohli požádat o dotaci, musíme zadat zpracování projektové dokumentace, která bude kromě rekonstrukce budovy řešit také vestavbu v půdních prostorách. V nejbližší době se sejde pracovní skupina, která bude řešit zadání projektu. Rozhodně se budeme snažit o to, aby se díky úpravám výrazně nesnížila kapacita domova a zároveň aby prostory odpovídaly předepsanému standardu,“ doplnil primátor František Pelant.
Kromě přípravy projektu musí město, dříve než požádá Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad o dotaci, upravit Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna Centrum a vše projednat v zastupitelstvu města. Pokud se všechny tyto nutné administrativní kroky podaří úspěšně vyřídit a dotace bude městu přiznána, měla by být rekonstrukce Domova pro seniory hotová do konce roku 2015.

Připravila:
Mgr. Romana Silvarová, vedoucí oddělení kancelář primátora

Zdroj: Magistrát města Děčín