Rubriky
Zprávy

Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR bylo podpořeno všech deset žádostí o finanční podporu na obnovu kulturních památek na území obce s rozšířenou působností. Celková částka 1.679 tisíc korun českých byla rozdělena v I. kole. Z tohoto důvodu nebude statutární město Děčín II. kolo vyhlašovat.

V případě, že bude Ministerstvem kultury ČR vyhlášeno kolo doplňkové, bude veřejnost informována. Zde je však třeba zdůraznit, že doplňkové kolo je vyhlašováno na přelomu srpna a září s tím, že peníze musí být proinvestovány do konce kalendářního roku.

Zdroj: Magistrát města Děčín