Rubriky
Zprávy

Cyklojízda školní mládeže

V pondělí 9. 5. 2011 uskuteční Základní škola Dr. Miroslava Tyrše s podporou neziskové organizacé Auto*mat a Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu již druhou cyklojízdu žáků školy, jejímž smyslem je propagovat ekologicky i ekonomicky šetrnou cyklistickou dopravu a podpořit další rozvoj cyklotras v Děčíně. Ačkoli akce bude zabezpečena policií, prosíme řidiče, kteří se setkají s pelotonem cyklistů, o pochopení a shovívavost.

Cyklistická doprava je v západní Evropě osvědčenou alternativou umožňující zlepšit životní prostředí ve městech zamořených auty. Jezdit na kole do práce, do školy i za zábavou je běžné všude tam, kde to umožňuje vhodné dopravní řešení. Děčín bohužel patří mezi města, kde vnitroměstské cyklotrasy chybějí, především z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich vybudování. Nicméně na dopravních studiích jsou tyto cyklotrasy již navrženy, takže je otázkou, doufejme, nedaleké budoucnosti, kdy se i v Děčíně budou moci cyklisté v ulicích cítit bezpečně.

-koa-