Rubriky
Firmy Zprávy

Výzva k podání nabídek na odstranění vlhkosti v kanceláři

Magistrát města Děčín
budova magistrátu v Děčíně

Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – odstranění vlhkosti v kanceláři č.34, 35/sklad/ v budově A1 Magistrátu města Děčín.

Obhlídka místa plnění nutná, kontaktní schůzka dne 13. 4. 2011 v 10.00 hod., kontaktní osoba Ing.Petr Hodboď  tel. 604 210 287

Cenové nabídky doručte v uzavřené obálce s označením: VŘ – NEOTVÍRAT / odstranění vlhkosti kancel.č.34,35 / buď osobně na podatelnu magistrátu do 22. 4. 2011 do 14.30 hod.,

nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín

VŘ – NEOTVÍRAT

/odstranění vlhkosti,kancel.č. 34,35 –  H. Matějková /

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 19.04.2011.

Zdroj: Magistrát města Děčín