Rubriky
Zprávy

Vodohospodáři zkrotí Ploučnici, přibudou protipovodňová opatření

Lidi žijící podél toku Ploučnice by během následujících čtyř let mohly přestat ohrožovat stále častější a ničivější bleskové povodně. Vohodospodáři totiž plánují rozsáhlá protipovodňová opatření. Na řece vzniknou nádrže, které vodu zadrží nebo aspoň zpomalí.

Na horním toku řeky by měly vzniknout poldry, které umožní řece rozlít se mimo obce, a chystají se i další úpravy řeky tak, aby koryto nepřivádělo vodu rychle do obydlených míst, ale aby naopak průtok zpomalilo. Opatření přímo pomohou obcím od pramene řeky po Českou Lípu, Děčínsku pak poskytnou například při silném tání více času na přípravu proti povodňové vlně.

Rozsáhlé úpravy toku se plánují až do roku 2021 a měly by vyjít na 320 milionů korun. Zatím není jasné, kdo je bude financovat, respektive kdo požádá evropské fondy o dotaci. Dva nejdůležitější poldry nazvané podle místních lokalit Šporka a Dubnice ale mají být každopádně hotové do roku 2015.

„Suché nádrže a poldry dokážou průtok vody zpomalit a na čas zadržet. Jsou přímo na korytě nebo podél řeky a v běžné situaci se neplní, dokonce se mohou i zemědělsky využívat. Při povodni pak ale mohou vodu držet tak, že z nich odtéká stále stejné nebo jen nepatrně větší množství vody, které udělá menší škody. Jejich vhodné umístění by například zajistilo ochranu Stráže pod Ralskem z desetileté na stoletou a v České Lípě z dvacetileté na padesátiletou vodu,“ uvedl Pavel Menhart ze společnosti VRV, který včera představil studii opatření, která chce na Ploučnici realizovat Povodí Ohře, jež její tok spravuje.

Chystá se i revitalizace toku a oprava mostů
Do roku 2015 by mělo kromě důležitých poldrů dojít i k tzv. revitalizaci vodního toku. Zjednodušeně jde o to, že by se řece měla vrátit její původní podoba a funkce. Pokud se takto upraví třeba 10 kilometrů koryta, už je šance na zhruba 10% snížení povodňové vlny.

„Průtok v řece se přirozeně zploští, čímž dojde k rozlivu vody mimo lidská sídla a zpomalí se povodňová vlna. Pokud se taková revitalizace kombinuje třeba právě s poldry a dalšími opatřeními, může hodně pomoci,“ uvedl Pavel Eger, ředitel terezínského závodu Povodí Ohře.

Vodohospodáře teď čeká jednání s městy a obcemi, jichž se opatření týkají, a také domluva s vlastníky pozemků, na nichž by poldry měly být. Mezi lety 2015 a 2021 se pak má vybudovat ještě poldr Srní potok, chystá se oprava hrází už existujících nádrží a třeba i opravy mostků, jež často při povodni zadrží plovoucí větve a vytvoří tak bariéru, která změní tok řeky a voda pak škodí v mnohem větší míře.

Ondřej Černý MF DNES