Rubriky
Zprávy

Hrozí Děčínu bankrot?

Situace okolo IPRM se v Děčíně začíná přiostřovat. Současné vedení města vyhodilo z jednání zástupce opozice. Přitom bývalý náměstek primátora Ivan Vepřek byl člověkem, který měl IPRM na starosti po dva roky.

„Přestože nás současný manažer projektu Valdemar Grešík oficiálně na zastupitelstvu přizval k jednáním, také se domnívám, že pro své zkušenosti mohu být užitečný, bylo mi nyní řečeno, že se porad IPRM nesmím účastnit. Jako by se vedení města snažilo něco utajit,“ říká změnou situace překvapený Ivan Vepřek, který je opozičním zastupitelem.

V rámci sedmi projektů, které jsou součástí IPRM má být například postavena nová knihovna, plavecký bazén vhodný i pro potápěče nebo zrekonstruován zámecký park. Některé z projektů týkající se rekonstrukce škol a budovy archivu už jsou dokonce téměř hotovy. Na konci roku 2010 zástupci minulého vedení radnice projekt oficiálně předali svým nástupcům.

„Vše bylo připravené tak, že čerpání bylo plněno, termíny etap nebyly překročeny, nic nebránilo realizaci. Byly připravené dokumentace, zajištěné peníze  včetně překlenovacího období, do obdržení dotace. Byla podepsána rámcová smlouva na celý projekt. Na pět staveb byly podepsána i dílčí smlouvy o dotaci. Chyběl pouze bývalý Atlantik a zámecký park, kde bylo těsně před podpisem. Tyto dvě stavby se zdržely kvůli opakování výběrového řízení. Současný první náměstek primátora podpisem předávacího dokumentu v podstatě potvrdil, že stav bere na vědomí a že je vše v době předání v pořádku,“ popisuje Ivan Vepřek.

Děčín získal dotaci v rámci IPRM v roce 2008. Na projektech se musí spolupodílet částkou 198 milionů korun a dalších 652 milionů korun má dostat z fondů Evropské unie a a státního rozpočtu. Všechny projekty v této době již probíhají z toho u dvou stále není podepsána smlouva o dotaci. To sebou nese značná rizika. Město Děčín získalo dotaci na celek, tedy všechny projekty současně. Není možné některé vybrat a neuskutečnit.

„Pokud bych maloval ten nejčernější scénář, může Děčínu hrozit, v případě prodlení, že přijde o dotaci jako celek a to včetně už uskutečněných projektů. Hovoříme o téměř osmi stech milionech korun, což by Děčín bez pochyb dovedlo k obrovským finančním problémům,“ říká Ivan Vepřek.

Podle plánů minulého vedení magistrátu si město půjčilo peníze jednak na zaplacení svého podílu a také na překlenutí období, kdy musí zaplatit dodavatelům, ale ještě nebude mít přislíbenou dotaci na bankovním účtu. Pokud by vše fungovalo podle původních předpokladů, pak bude Děčín splácet každý rok 20 milionů korun a úroky.

 „Pro město s téměř miliardovým ročním rozpočtem to není žádná nereálná částka. Abychom úvěr získali, museli jsme dodržet velmi přísné podmínky. Děčín by tak dokázal splácet a ještě se dál rozvíjet a investovat. Avšak splácet ročně 85 milionů z celého objemu bez dotace by těžko zvládlo,“ vysvětluje Ivan Vepřek.

Celou situaci dále komplikuje policejní vyšetřování ředitele Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Což v důsledku způsobilo že ministr Kalousek pozastavil dotace IPRM pro region.

Místní sdružení ODS Děčín-Podmokly