Rubriky
Politika Zprávy

Kdo rozhoduje o městských pozemcích?

Rada města Děčína zřejmě hazarduje s městským majetkem. Dobrovolně se vzdává práva spolurozhodování nad rozsáhlými pozemky. V únoru tohoto roku radní rozhodli, že plnou moc k „jednání a právním úkonům jménem statutárního města Děčín“ dostane člověk, který není v žádném z městských orgánů ani zvoleným zastupitelem. Při posledním zasedání zastupitelstva se vedení města za tento krok stalo terčem ostré kritiky ze strany opozice. Primátor František Pelant pod vlivem kritiky slíbil, že vše znovu prodiskutuje s právníkem a plnou moc popřípadě změní.

„Je to naprosto absurdní situace, kdy městské pozemky může nejen teoreticky prodat někdo cizí klidně za symbolickou korunu a zastupitelstvo města by proti tomu nemohlo zasáhnout,“ říká opoziční zastupitel Ivan Vepřek. Radní tímto krokem defacto porušili roky zavedený systém nakládání s pozemky. Doposud, když se objevil zájemce, byl vyhlášen například záměr prodeje a tím dostala možnost veřejnost se vyjádřit k danému záměru a i další potencionální kupující možnost k předložení nabídky. Zpravidla rozhodovala nejvyšší nabídková cena. V případě zhruba 24 tisíc m² velkých pozemků v Dolním Oldřichově radní zájemce nehledali a bez veřejné diskuze rozhodli o jednání s pouze jedinou nově vzniklou společností GRAND REALITY DC, s.r.o., která byla do obchodního rejstříku zapsaná teprve počátkem letošního roku. Navíc radní rozhodli zmocnit Evžena Bouřu k jednání a právním úkonům za statutární město.

„Za město ze zákona jedná a podepisuje smlouvy z pravidla pouze primátor města nebo pověřený náměstek primátora. V tomto případě bychom tak měli další osobu, o které však nikdo z nás nic neví. Navíc je alarmující, že se tu zahájila jednání o pozemcích bez projednání a vyhlášení záměru. Je třeba se začít ptát, komu to přinese prospěch?“ říká Vladislav Raška. Podobnou plnou moc má i Jaroslav Foldyna v záležitostech děčínské polikliniky a stavby dálničního přivaděče.

„Vzhledem k tomu, že je to zvolený zastupitel a poslanec, neřešili jsme to. Jaroslava Foldynu znám osobně již roky a mimochodem před nástupem do obou funkcí musel složit zákonem předepsaný slib. Pana Bouřu neznáme. Podle slov primátora na posledním zastupitelstvu se jen tak zastavil na magistrátě s tím, že má zájemce na koupi městských pozemků. Jsme jednoznačně pro to, aby uvažované pozemky neležely ladem a realizovala se na nich třeba plánovaná stavba. Ovšem způsob, který zvolili současní radní našeho města, je pro nás neuvěřitelný a nepřijatelný,“ říká Vladislav Raška.

ODS Děčín

Zdroj: redakční pošta