Rubriky
Zprávy

Nehodovost na Děčínsku

doprava trojuhelnik _alesoPřehled nehodovosti v období od 22.2.2016 do 28.2.2016.
Během posledního únorového týdne letošního roku došlo na děčínských silnicích ke třiadvaceti   dopravním nehodám, při kterých se zranily dvě osoby lehce. Těžká zranění ani úmrtí zaznamenána nebyla. Škoda způsobená kolizemi dosáhla 789.000,- Kč.  Sledovaným příčinám tentokrát vévodila nepřiměřená rychlost  s pěti případy. Dva řidiči zapomněli na přednost v jízdě. Za zbývajícími šestnácti  případy se skrývají blíže neurčené okolnosti. Pod vlivem alkoholu v době ohlášených nehod nebyl žádný řidič.

Vloni bylo na děčínských silnicích ohlášeno šestnáct dopravních nehod. Lidský život byl ušetřen. Během sledovaného období došlo k jednomu lehkému a jednomu těžkému zranění. Škoda napáchaná neshodami na silnicích dosáhla částky 446.000,- Kč. I vloni mezi nejvíce sledovanými příčinami zvítězila nepřiměřená rychlost s e třemi případy. Dva řidiče svedla nepřiměřená rychlost. Zbývajících jedenáct příčin spadlo do blíže neurčených. Alkohol nebyl zjištěn u žádného  řidiče.

Děčín, 29. února 2016
nprap.  Petra  Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín