ODĚČÍN – Úterní odpoledne 18. února 2013 zasvětilo vedení ZŠ Komenského náměstí v Děčíně 4 prevenci. Zástupkyně školy společně s policejní preventiskou a odborným pracovníkem z oblasti IT techniky pobesedovali s přítomnými rodiči o úskalích internetového světa. Rodiče měli možnost se seznámit s trendy v oblasti počítačové komunikace. Společně prošli zajímavé odkazy a doporučená pravidla, kterých by se uživatelé veřejných sítí a moderních technologií měli držet. Zmíněny byly i zajímavé stránky z oblasti počítačových her a společností, zabývajících se prevencí v oblasti internetového bezpečí. V závěru se rodiče společně s odborníkem z oblasti IT seznámili s možností instalace rodičovské ochrany a dalšími tipy, jež jim mohou napomoci v nastavení únosných hranic pro jejich potomky. Základní škola chystá ještě jednu besedu, tentokrát pro rodiče žáčků prvního stupně s odbodnou tématikou, jež je plánována na 4. 3. 2014 od 16 hodin v budově hlavní školy.

Děčín, 20. února 2014

nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín