Rubriky
Zprávy

Děčín – znečištění prachem vyčerpalo „smogovou kvótu“ o ¾ roku dříve než loni

DC smog_alesoDěčín/Plzeň, 2. dubna 2014 – Ovzduší v Děčíně vyčerpalo zákonem povolenou míru znečištění prachem za necelé 3 měsíce. Koncem března totiž počet dní s překročeným denním limitem pro polétavý prach (PM 10) přesáhl kvótu povolenou na celý kalendářní rok. Prach v ovzduší přitom vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2012 na svědomí zhruba 5500 předčasně zemřelých lidí a 1800 vážně nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. (1)

 

„Obyvatelé Děčína kraje dýchají vzduch, jehož znečištění překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) i platné limity. Zákon a evropská směrnice o ovzduší povolují překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během kalendářního roku (2). Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu měřící stanice Děčín toto kvótu vyčerpala už 29. března. V loňském roce byla v Děčíně „smogová kvóta“ vyčerpána až 20. prosince a za celý rok byl denní limit překročen 40x,“ uvedl MUDr. Miroslav ŠutaCentra pro životní prostředí a zdraví (3) a dodal: „Celoroční průměrná koncentrace prachu v posledních letech zákonný limit sice v Děčíně nepřekračovala, ale ten není stanoven odborně, nýbrž politickým rozhodnutím. Hodnota doporučená WHO pro ochranu lidského zdraví byla v Děčíně v letech 2009 až 2012 překračována o 60 až 75%.“ (4)

 

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

 

„V rámci vědeckého Programu Teplice se ukázalo, že očekávaná délka života při narození je regionu o 2 až 3 roky kratší oproti oblastem s menším znečištěním Podlé výzkumu znečištěné ovzduší významně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce člověka. Znečištění v regionu negativně ovlivňuje už vývoj zárodku v děloze, pravděpodobně ovlivňuje i kvalitu spermií, a tím i zdraví příštích generací. Výzkum také potvrdil zvýšený výskyt dětských nemocí, především chorob dýchacích cest a onemocnění alergických,& ldqu o; uvedl MUDr. Šuta.

 

Poznámky:

(1) Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém I. – Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší, Odborná zpráva za rok 2012, Státní zdravotní ústav, Praha 2013

(2) Tolerovaná kvóta 35 dní pro překročení denního limitu 50 µg/m 3 pro prach (PM 10) vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a je závazná i pro Českou republiku.

(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která vznikla koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

(4) Znečištění ovzduší prachem v Děčíně v letech 2009 až 2012.

 

Zdroj: Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 10/2014 z 2. dubna 2014