Rubriky
Zprávy

Regulace populace „městských“ holubů pokračovala

Odchyt zdivočelých městských holubů do odchytových zařízení v Děčíně skončil 24.  ledna. Celkem bylo odchyceno, utraceno a kafilerně zpracováno 320 holubů.

Odchyt provedla odborná firma po dohodě s městem a vlastníky dotčených objektů po dobu asi dvou měsíců v 5 lokalitách – Děčín I-Děčín, ul. Tyršova, Děčín II-Nové Město, areál ZZN, Děčín XXXII-Boletice n. L., sídliště, Děčín IV-Podmokly, okolí budovy bývalého hotelu Grand a Děčín V-Rozbělesy, ul. Ústecká. Vzhledem k opakovaným podnětům a provedeným kontrolám bylo zjištěno, že v Děčíně XXXII-Boletice n. L. se po ukončení akce stále nachází hejno cca 100 ks jedinců. Z tohoto regulace v době od 01.02.2011 do 30.03.2011 v pokračovala. Odchyt v této době byl proveden kromě sídliště v Boleticích také v lokalitách Děčín I-Děčín, ul. Tyršova a Děčín II-Nové Město, areál ZZN. V tomto období bylo odchyceno 181 holubů.Náklady na obě akce činily celkem 179 tis. Kč. V současné době se v Děčíně nevyskytuje větší hejno holubů (nyní evidujeme cca do 20 ks). Dle aktuální situace budeme pokračovat v další regulaci v podzimních měsících 2011.

Problémem lokalit, kde se holubi úspěšně množí, je jejich krmení, čímž mimo jiné dochází často ke znečišťování veřejného prostranství, což je dle zákona postižitelným přestupkem, a umožnění hnízdění na půdách, římsách, balkónech, aj. Řešením této problematiky se zabývá odbor životního prostředí děčínského magistrátu, kam je možné zasílat veškerá oznámení týkající se problémů s přemnožením „městských“ holubů.

Zdroj: Magistrát města Děčín