Od prvního dne letošního roku do neděle 6. 1. 2019 došlo na děčínských silnicích ke dvaadvaceti dopravním nehodám, při nichž nebyla zjištěna žádná těžká zranění, ani úmrtí. Osm lidí se potýkalo s lehkými zraněními. Následky dopravních kolizí se odrazily ve škodě odpovídající částce 1.002.000,- Kč. Nejvíce řidiče ze sledovaných příčin v prvním týdnu roku 2019 potrápila nepřiměřená rychlost, která se podepsala pod jedenáct dopravních nehod. Řidiči často podléhali také nesprávnému způsobu jízdy, na nějž doplatilo šest řidičů. Jednoho z řidičů svedla opomenutá přednost v jízdě.  Za zbylými čtyřmi kolizemi se skrývaly blíže neupřesněné příčiny. Podíl alkoholu u ohlášených dopravních nehod byl u všech dotčených řidičů vyloučen orientační dechovou zkouškou.

Ve stejném období loňského roku dopravní policisté vyjížděli ke čtyřiadvaceti dopravním nehodám. Úmrtí a těžká zranění zaznamenána nebyla. Účastníci nehod se potýkali jen s lehkými zraněními a to v šesti případech. I vloni napočítané škody přesáhly milionovou hranici a zastavily se u částky 1.049.000,- Kč. Nepřiměřená rychlost sledovaným příčinám opět vévodila. Objevila se v souvislosti s deseti kolizemi. Čtveřice řidičů nedala přednost v jízdě a zbývajících deset doplatilo na blíže neupřesněné příčiny. Dvakrát orientační dechová zkouška u řidičů odhalila přítomnost alkoholu v dechu.

Děčín 7. ledna 2019
nprap. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín