Rubriky
Firmy Kultura Politika Zprávy

II. Národní konference lokální ekonomiky

plakat_flk_webPřátelé, stejně jako v loňském roce si Vás Místní akční skupina Šluknovsko opět dovoluje pozvat na konferenci lokální ekonomiky, která je ojedinělou akcí tohoto typu v České republice. Zabývá se totiž rozvojem okrajových regionů naší země, které jsou stále velmi opomíjeny. Na letošní konferenci vystoupí 12 přednášejících osobností (viz. níže…) a každá z nich otevře zajímavé téma, například regionální synergie, alternativní zdroje energií, participativní rozpočet či sociální podnikání.

Hlavním tématem konference bude rozvoj cestovního ruchu na Šluknovsku, kterému jsme věnovali celou nedělní část, včetně lokálně ekonomické dílny. Jak dobře víte, již řadu let usilujeme o to, aby se cestovní ruch stal bohatým zdrojem příjmů celé naší atraktivní oblasti, ale zatím se nám to z různých důvodů nedaří. Nyní můžeme načerpat nové náměty a inspirativní příklady dobré praxe. Věříme proto, že tuto příležitost si nenechá ujít nikdo, koho budoucnost našeho regionu opravdu zajímá.

Hitem loňského Festivalu lokální ekonomiky ve Varnsdorfu se stalo zavedení lokální měny TNE.Tento odvážný ekonomicko-sociální experiment jsme však museli předčasně (a doufáme, že dočasně) ukončit. Protože se této myšlenky nechceme vzdát a rádi bychom načerpali nové zkušenosti jak se má lokální měna provozovat, pozvali jsme na konferenci vzácného hosta, ředitele elektronické agendy jedné z nejúspěšnějších komplementárních měn v Evropě, kterým je pan Frank Janski.

Rovněž nás velmi těší, že Festival lokální ekonomiky podpořil Ústecký kraj, který tím dává najevo svůj zájem pomáhat svým okrajovým oblastem. Letošní konference má opravdu hutný informační obsah zpestřený sobotním doprovodných programem – nebude chybět trh regionální produkce a řemesel a přehlídka místní kultury. Podrobné informace o celém festivalu najdete na webovém portálu www. lokalni-ekonomika.cz nebo kontaktujte přímo hlavního organizátora na čísle 775 855 303.

Těšíme se, že se o víkendu 20. a 21. září 2014 potkáme na Šluknovském zámku.

Martin Zíka – organizátor konference

Přednášející:

Patricie Anzari: Spolupracující komunita jako základ udržitelné společnosti
Jaké příležitosti nám přinese, když opět nalezneme „cesty k sobě? Spolupracující komunita je základním kamenem fungující lokální eko¬nomiky. Nemůžeme se divit, že naše země dlouhodobě hospodářsky upadá, když často nefungují ani vztahy v rodinách, natož pak vztahy sousedské či vztahy v komunitě. Patricie Anzari svou přednáškou naváže na své téma z loňské konference lokální ekonomiky. Opět se vrátíme k tématu regionální synergie, i když z trochu jiného pohledu.

Milan Smrž: Buďme tvůrci svého života a společnosti!
Občanské ekonomické aktivity, tzn. místní výměnné okruhy (LETS), lokální měny, participativní rozpočty nebo projekty lokální obnovitelné energetiky mohou pozitivně proměnit obraz soudobé společnosti. Podporují tvorbu lokálních hodnot a posilují sociální vazby. Jedním z klíčových témat současnosti je využívání obnovitelné energie, které může velmi významně pomoci českým regionům stabilizovat lokální ekonomiku, pokud ji budeme alespoň částečně získávat z vlastních zdrojů. Dnešní technologie to již docela dobře umožňují.

Kateřina Čadilová: Význam regionální značky v lokální ekonomice

Úkolem regionálního značení je zviditelnění místních produktů, kvalitních služeb, lidových tradic a přírodních hodnot. Do tohoto systému se od roku 2004 zapojilo již 24 regionů, které mají svoji vlastní značku (nám nejbližší je značka regionální produkt České Švýcarsko, jejímž regionálním koordinátorem je České Švýcarsko, o.p.s. ). Lidé si zvykli tuto značku považovat za záruku originality, místního původu a hlavně ověřené kvality.

Martin Zíka: Aplikace principů lokální ekonomiky
Pokud by české regiony dodržovaly principy lokální ekonomiky, umožnilo by to obnovu jejich prosperity. Lokální ekonomika je účinný lék na vysokou nezaměstnanost, nízkou kupní sílu, sociální napětí i pasivitu místní komunity. Jde ale o to, jak tyto principy dostat do povědomí široké veřejnosti. Většina lidí totiž nechápe, že tím, že budou nakupovat dražší zboží od našich výrobců a farmářů, tak na tom v konečném důsledku vydělají. Slevy, které nám totiž nabízejí supermarkety nadnárodních korporací, opravdu nejsou zadarmo.

Ilona Švihlíková: Jak vtáhnout občany do dění ve své obci?

Často nadáváme na poměry ve své obci a na to, jakým způsobem se hospodaří s veřejnými prostředky. Někdy říkáme, že kdybychom měli možnost tyto peníze rozdělovat, udělali bychom to jinak. Takovou možnost ale skutečně můžeme mít. Říká se jí „participativní rozpočet“. Co to je a proč vznikl? Jaké jsou s ním zkušenosti? Co přináší občanské společnosti? Odpovědi na tyto otázky zazní v přednášce, která může oslovit i budoucí politiky v nastávajících volbách.

Frank Janski: Perspektivy a praxe lokální měny (Chiemgauer)
Na loňském festivalu lokální ekonomiky zaujala širokou veřejnost zpráva o zavedení lokální měny ve Varnsdorfu. Náš záměr se sice dočasně zastavil, ale pomohl odhalit faktory, které je nutné při zavádění lokální měny vzít v potaz. Letos se budeme tématu lokální měny věnovat znovu. Na konferenci lokální ekonomiky přijal pozvání Frank Janski, který nám vysvětlí, jakým způsobem funguje jedna z nejúspěšnějších evropských regionálních měn – Chiemgauer.

Michal Jarolímek: Sociální podnikání efektivně
Hodně lidí se domnívá, že sociální podnikání je činnost, která sice přináší bohulibé efekty pro společnost, ale výsledné hospodaření takového podniku se neobejde bez dotací. V zásadě si pletou ústavní péči s plnohodnotnou podnikatelskou činností. Michal Jarolímek sociální podni¬kání naopak vnímá jako hospodářskou činnost, která je vedena za účelem finančního zisku a současně je jejím provozovatelem kladen důraz na to, aby ziskem byly rovněž sociální efekty pro komunitu.

Michaela Dopitová: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Turismus se opravdu může stát zlatým klíčem otvírajícím rozvoj celých regionů. Ale v případě jeho živelného vývoje hnaného jen touhou po zisku může mít i podobu ,,po nás potopa“. Co můžeme udělat pro to, aby se dařilo tyto různé zájmy slaďovat a zároveň zvyšovat atraktivitu destinace pro návštěvníky? Odpovědí nám může být koncept šetrného cestovního ruchu, který je celosvětově využíván pro udržitelný rozvoj turismu.

Pavel Hlaváč: Turistický ruch jako příležitost pro podnikání
Přestože se o turistickém ruchu hodně hovoří jako o naději pro rozvoj lokální ekonomiky českých regionů a utrácejí se za tímto účelem velké fi¬nanční prostředky na propagaci, ne všude se podařilo tuto představu naplnit. Možná i proto, že manažeři a komunální politici turistiku chápou spíše jako sportovní či kulturní volnočasovou činnost nebo jako zábavu, než jako ryze podnikatelské a možná i průmyslové odvětví. S lektorem této přednášky se tedy budeme bavit o cestovním ruchu jako o byznys plánu.

Klára Mágrová: Jak využít potenciál historických památek v cestovním ruchu?
Díky rozvoji turistického ruchu mohou být historické památky pro obce nikoli břemenem, ale požehnáním. Dobře propagovaná historická památka má totiž potenciál generovat příjmy, a to nejen ze vstupného, ale z celého systému doprovodných služeb, které mohou být s pozná¬váním památek spojeny. Taková praxe je běžná třeba v sousedním Německu. Využijme toho, že turisté znovu objevují zašlé krásy tuzemských církevních památek, kterých máme ve Šluknovském výběžku dostatek.

Eva Hamplová: Tolštejnské panství – znovuobjevený ráj turistů
Tolštejnské panství se snaží řadu let smysluplně propojovat nabídku místních poskytovatelů služeb cestovnímu ruchu s atraktivními mož¬nostmi regionu (turistika, rekreační sport, sakrální památky, podstávkové domy, průmyslová tradice, aj.). Sdružení obcí Tolštejnské panství ve spolupráci s MAS Šluknovsko a České Švýcarsko, o.p.s., vydává propagační materiály, koordinuje celoroční vandrovní hru, pořádá atraktivní akce – Mezinárodní folklorní festival, Tolštejnské slavnosti, Krasodění a další.