Rubriky
Zprávy

Děčínské Centrum pivovar nabídne domov čápům

Cap_pivovarČeské Švýcarsko, 31. 3. 2014 Vznikající děčínské Centrum pivovar se v budoucnosti může stát hnízdištěm čápů bílých. Potřebný základ pro hnízdo poskytuje jeden z historických pivovarských komínů, které investorské konsorcium [1] po konzultaci s odborníky ze Správy národního parku České Švýcarsko upravilo. S využitím lezecké techniky byl na vrchol komínu jako základ hnízda umístěn kovový koš, do kterého lezci vpletli větve dodané ornitologem. Pokud se místo čápům bílým zalíbí, stanou se sezónními obyvateli nového obchodního centra.

“Čáp bílý je typickým druhem kulturní krajiny, ovšem setkání s ním se u nás začíná stávat raritou, neboť ubývá míst, kde by mohl zahnízdit,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Vzhledem k tomu, že čápi černí i bílí byli pro letošek vyhlášeni ptáky roku [2], jedná se mimořádně vhodný dárek pozoruhodnému ptačímu druhu.”

Typickým druhem lesoskalní oblasti Českého Švýcarska je velice plachý čáp černý. Jeho příbuzný čáp bílý na rozdíl od něj sousedství člověka vyhledává a pro svá hnízda obvykle využívá objekty postavené lidmi, nejčastěji právě komíny. Vhodných míst pro stavbu hnízd však nachází poměrně málo a proto se v naší kulturní krajině stává vzácným hostem. Vytváření příležitostí pro zahnízdění na vhodných místech je proto mimořádně cennou formou podpory tohoto druhu.

„Výzkum migrování čápů mě zaujal už před lety, kdy jsem poprvé v rozhlase slyšel o projektu, který se této oblasti věnoval a samozřejmě i nadále jsem se zájmem četl o řadě dalších projektů, které se čápy zabývají, včetně snahy poskytnou jejich populaci přirozená místa k hnízdění, která postupně mizí. Proto mě myšlenka poskytnout prostor pro hnízdo napadla hned v okamžiku, kdy jsem komín děčínského pivovaru uviděl. Kolegům se nápad zalíbil a samozřejmě souhlasili, protože již řadu let je naším záměrem investovat do projektů, které v maximální míře ponechávají původní vzhled budov a souzní s okolím. Poskytnout místo pro čápy tak vnímáme jako naši povinnost a závazek, který máme jako lidé vůči přírodě. Nelze pouze brát, ale musím jí i něco dávat,“ říká Vojtěch Ryvola, jeden z investorů projektu.

Poznámky:
[1] Investory projektu jsou Vojtěch Ryvola, Martin Král a RSJ Private Equity. RSJ Private Equity je fondem spravujícím soukromé investice společníků a partnerů akciové společnosti RSJ, obchodující s cennými papíry. Do portfolia fondu patří investice v nemovitostech v České republice i v zahraničí a účast na inovativních projektech v oblasti energetiky a informačních technologií. Fond spravuje prostředky v investičním objemu kolem 150 miliónů eur.
[2] Pták roku je každoročně vyhlašován Českou společností ornitologickou,www.birdlife.cz

Zdroj: www.npcs.cz