Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo postup při likvidaci rizikových alkoholických nápojů. Občané odkládají odpady na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů, v Děčíně na sběrné dvory Pískovna a v Březové ul.

Podezřelé lihoviny se zde odkládají zdarma. Podnikatelské subjekty, provozovatelé restauračních zařízení a barů a další předávají tyto odpady odpadovým společnostem oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady na základě smlouvy, např. Technické služby Děčín a.s., dále SITA CZ a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Ing. Vlastimil Ladýř, GESTA a.s. Rynoltice. Mohou je předat také do sběrného dvora, ale pouze na základě smlouvy s oprávněnou osobou, tj. Technické služby Děčín a.s.

Zdroj: Magistrát města Děčín