Dolský mlýn, 21. 6. 2011 Areál kulturní památky Dolský mlýn v Národním parku České Švýcarsko je po červnových brigádách zase o trochu upravenější. Do záchrany cenné kulturní lokality se ve středu 15. června zapojili pracovníci firmy Merck, spol. s r.o., v sobotu 18. června pak na jejich práci navázali účastníci brigády pro veřejnost organizované správou NP a Občanským sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.

Téměř padesát účastníků obou brigád pomáhalo s odklízením naplavené zeminy a odpadků, spárováním zdiva a s úpravou cest. Během prací se mj. podařilo odhalit zbytek původní pískovcové dlažby před bývalou stájí.

Všem účastníkům brigád patří srdečný dík za jejich obětavou práci při záchraně této jedinečné kulturní památky.

Zdroj: www.npcs.cz