Jetřichovice, 23. 6. 2011Klenutý železobetonový mostek, který se nachází nedaleko Dolského mlýna u Královského smrku, má od minulého týdnu opravené pilíře. K jejich podemletí a částečnému poškození došlo během opakovaných povodní v loňském roce. Oprava pilířů mostku proběhla bez přerušení provozu na turistické trase a cyklostezce č. 3076.

“Mostek přes Kamenici byl vždy velmi důležitou spojnicí na cestě z Jetřichovic do Kamenické Stráně a dále do Růžové,” říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: “Tento na první pohled nenápadný most je pozoruhodný také proto, že se jedná o druhý nejstarší železobetonový mostek v českých zemích.”

Klenutý mostek byl vystavěn na přelomu 19. a 20. století na místě mostku dřívějšího, který nevydržel nápor velké vody. Povodně jsou v oblasti Dolského mlýna poměrně častým jevem, proto byla zvolena pevnější stavba s využitím železobetonu. Díky zvolené konstrukci mostek odolává přírodním silám dodnes.