Rubriky
Firmy Zprávy

Výzva k podání nabídek na výměnu vchodových dveří – boční vchod u knihovny

Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu – výměna bočních vchodových dveří v budově Magistrátu města Děčín – vchod u knihovny.

Materiál –hliník,  dekor – tmavě hnědý, panikové kování,

členění – dvojkřídlé dveře do půli plné, 2x postranní světlíky/do půli plné/, 1x vrchní světlík, dvojsklo, zateplené.

Cena včetně demontáže, montáže a likvidace.

Obhlídka místa plnění nutná, kontaktní osoba Libor Hanč – tel.736 758 847

Nabídky včetně návrhu provedení doručte v uzavřené obálce s označením: VŘ – NEOTVÍRAT / VÝMĚNA DVEŘÍ – BOČNÍ VCHOD  H. Matějková / buď osobně na podatelnu magistrátu do 11.04.2011 do 17 hod., nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín

VŘ – NEOTVÍRAT

/VÝMĚNA DVEŘÍ – BOČNÍ VCHOD  H. Matějková/

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 11.04.2011.

Zdroj: Magistrát města Děčín