Město nabízí do pronájmu nebytový prostor v ul. Myslbekova 1389A/8, Děčín I

Statutární město Děčín zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Myslbekova 1389A/8, Děčín I o ploše 72,80 m2. Nebytový prostor se pronajímá jako prodejna za nájemné dle „ Zásad“ + úhrada nákladů za služby. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – odd. správy majetku, č. tel. 412 593 171. Žádosti a připomínky přijímá […]

Oznámení – záměr pronájmu garážového stání Tržní 1932/26 Děčín IV

Statutární město Děčín zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor – halové podzemní garážové stání v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV. Nájemné: 900,00 Kč/měsíc za jedno místo včetně nákladů na provoz a DPH pro nájemníky bytového objektu Tržní 1932/26 Děčín VI 1 200,00 Kč/měsíc za jedno místo včetně nákladů na provoz a DPH pro ostatní občany. Bližší […]

Město pronajme nebytové prostory

Statutární město Děčín zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Myslbekova 1389C/12, Děčín I o ploše 144,53 m2. Nebytový prostor se pronajímá jako prodejna za nájemné dle „ Zásad“ + úhrada nákladů za služby. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města – odd. správy majetku a komunálních služeb, č. tel. 412 […]