voda kouhoutek_alesoZ důvodů plánovaných stavebních úprav vyvolaných změnou legislativy ČR v oblasti měření vyrobené elektřiny z kogeneračních jednotek bude v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., § 76 odst. 4 písm. c) ve dnech 12.8.2015 od 5:00 hod. až 13.8.2015 do 20:00 hod. přerušena dodávka tepelné energie pro přípravu teplé vody z CZT Benešovská. Odstávka dodávky se tak bude týkat městských částí Děčín I, Děčín II – Nové Město, Děčín III – Staré Město a Březiny.

Dobu odstávky se pokusíme omezit na nezbytně nutnou dobu pro požadované technické úpravy.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace, omlouváme se za způsobené potíže a doporučujeme provést potřebná opatření k zamezení vzniku případných škod.

TERMO Děčín a.s.
člen skupiny MVV Energie CZ
www.termo.mvv.cz

Zdroj: Magistrát města Děčín